Fosil kaynakların sınırlı rezervleri, fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle birincil enerji kaynaklarına alternatifler arayan ülkeler için sınırsız ve çevre dostu güneş enerjisi, güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Çevre dostu güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanımı Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemli bir yer tutuyor. GES’ler, hidrolik santrallerden ayrı olarak; kullanılmayan verimsiz arazilere inşa edilebilmeleri ve doğaya daha az zararla atıl arazilerde elektrik üretilmesini sağlıyor. Güneş enerjisinin Türkiye’de önemli potansiyeli olan rüzgâr enerjisine göre de avantajlı yönleri bulunuyor. PV sistemlerin rüzgâr enerjisi santralleri (RES) gibi hareketli parçasının (rüzgâr kanadı) olmaması mekanik yıpranma olasılığını ortadan kaldırarak işletme ve bakım maliyetlerini azaltıyor. Peki Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarının artırılmasının gereklilikleri ve avantajları nelerdir?

ENERJi ARZ GÜVENLiĞi SAĞLANIR
Türkiye birincil enerji arzının büyük bir bölümünü ithal kaynaklardan karşılıyor. Benzer şekilde, ikincil enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin de yarısından fazlası ithal fosil yakıtlı kaynaklardan sağlanıyor. Türkiye’de gelecek yıllarda alternatif kaynakların geliştirilemediği takdirde, elektrik talebinin büyümesine bağlı olarak doğal gaz talebinin de artması öngörülüyor. Diğer taraftan, yurt içi doğal gaz rezervi ve üretim miktarları da taleple eş zamanlı olarak yükseliyor. Bu durum ise güvenliğinde ciddi bir risk, dış ticaret dengesi üzerinde baskı, cari açık üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

İŞLETME-BAKIM MALİYETLERİ DÜŞÜK
GES’lerin diğer enerji kaynaklarını yakıt olarak kullanan santrallerden ayrılan özellikleriyle ülke ekonomisine dolaylı olarak fayda sağlaması da bekleniyor. GES’lerin fosil yakıtlı santrallerden farklı olarak çok kısa sürede devreye alınması mümkün, yakıt ihtiyacı bulunmuyor ve işletme-bakım maliyetleri düşük seviyelerde gerçekleşiyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.