COVID-19 sonrası “yeni normale” geçiş sürecinde liderler ofise dönüşü kademeli olarak planlıyor ve yeni çalışma modelleri üzerine düşünüyorlar.
Şirketlerin COVID-19 sonrası döneme adapte olmalarını sağlayacak tek bir formül bulunmuyor. Ancak, belirsizlik dönemlerinde yapılacak en iyi şey tüm faktörleri dikkate alan çevik ve dayanıklı bir organizasyon yapısı kurmak. PwC Türkiye Kriz Merkezi tarafından hazırlanan COVID-19 Sonrası Döneme Hazırlanın: Dönüşüm Yol Haritası raporu, şirketlerin kriz sonrası dönemlerini Müdahale, Toparlanma ve Dönüşüm adımları ile inceliyor.

Müdahale aşaması, kısa vadede operasyonların devamlılığını sağlayabilmek için seçeneklerin uygulanmasını içeriyor. Müdahale yöntemleri sektörden
sektöre çeşitlilik gösteriyor olsa da ekonomik iyileşme eğrisi işletmelerin nasıl etkilendiği ile ilgili temel farklılıklar yaratıyor. Bu nedenle şirketler dönüşüm
planlarını hazırlarken farklı durumlara göre senaryolar oluşturulmalıdır. Toparlanma aşaması, arz ve talep dalgalanmalarını öngörerek yeni normal için yeni süreçler oluşturulmasını içeriyor. Faaliyetlere devam edebilmek için uzaktan çalışma gibi yeni süreçler oluşturulması, faaliyetlerin çevrimiçi yürütülmesi gibi nakit akışındaki kayıpların engellenmesi için geçici tedbirlerin belirlenmesi bu aşamadaki adımlara örnek verilebilir.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.