Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Covid-19 sürecinde şirketler varlıklarını korumaya çalışıyor. İşlerinin devamlılığını sağlamak için müşterilerini olduğu kadar çalışanlarını da korumak için çabalayan şirketler için; insan kaynağının kalitesini, verimliliğini korumak ve artırmak üzere insan kaynaklarında yönetsel değişimler zorunluluk haline geldi. Pandemi sürecinde çalışanların psikolojisi ve performansı üzerinde yönetim anlayışının nasıl etki ettiğinin gözlemlenmesi; sağlık önlemleri alınırken, çalışanların duygusal durumları da mercek altına alınarak adım atılması gerekiyor.

ÖNCE İNSAN
Salgın sürecinde krizi yönetirken şirket süreçlerini sorunsuz işletmek, karar mekanizmalarını çalıştırmaya devam etmek, çalışanları motive etmek, kaybı minimize etmek ve sonrasında yükselişi gerçekleştirmek için atılacak adımlardan biri çalışanları dinlemektir. Liderler, çalışanların duygusal durumları ile ilgili olursa, üzerinde durulması gereken en temel stres noktalarını belirleme ve bunlara çözüm üretme şansı doğacaktır. Buradan hareketle, kriz dönemlerinin etkin yönetilmesi ve sonrasında başarılı yükselişin yakalanması için her zamankinden daha fazla etkili olan liderlik özelliklerine ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkıyor. Bu dönemde kararlı ve güçlü liderler çalışanlarına güven verirken, ‘‘önce insan’’ bakış açısıyla yükseliş için çalışanlarını motive edebilir ve böylece kriz sonrası çıkışı yakalayabilecektir.

CESARET VERMEK
Uzaktan çalışmanın zorunlu hale geldiği bu dönemde teknolojik yeterlilik de bir diğer önemli konu olarak dikkat çekiyor. Çalışanların işlerini yürütebilmeleri adına hayati önem taşıyan teknolojik yeterlilik; çalışanların psikolojik sağlamlığı, çevik hareket edebilmesi, hızlı adapte olabilmesi ve gelişim odağını koruyabilmesi hem çalışanların hem de şirketin performansını etkilemektedir. Çalışanların, dijital dünyanın getirdiği online toplantı, dijital pazarlama ve e-ticaret kanalları gibi avantajları kullanmaları konusunda cesaretlendirilmesi büyük yarar sağlayacaktır.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.