GÖZÜ DIŞARIDA BİR KUŞAK

Her yıl gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle ve şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili önemli ipuçları veren Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nı yapıyoruz. Dünyanın 61 ülkesinde 1,5 milyon gençle gerçekleşen araştırmada, gençlerin kariyer ve şirket seçimlerine dair karar alma süreçlerini şekillendiren 40 temel işveren markası unsurunun ölçümü baz alınıyor. Bu 40 temel işveren markasının çekicilik nitelikleri; bilinirlik & imaj, insanlar & kültür, ücret & kariyer fırsatları ve işin nitelikleri olarak dört kadranda detaylı inceleniyor. Çeşitli sektörler tarafından merakla beklenen araştırma sonuçları, markaların stratejilerini belirlemede de önemli bir yere sahip. Araştırma sonuçları her yıl büyük yankı uyandırıyor ve 2020 yılında sekizincisini tamamlayacağımız yeni araştırmamızı yapmaya başladık. Universum En Çekici İşverenler Araştırması gençlerin kariyer profillerini yedi başlık altında inceler: Prestijli ve yetkinlikleri ödüllendiren bir iş ortamında belirli bir kariyer yolu izlemek isteyen, adaptasyonu yüksek “KARİ- YERCİ”ler, sürekli yaratıcılık gerektiren, değişken ortamlarda bulunmaktan haz alan, çözüm odaklı “GİRİŞİMCİ”- ler, dengeli bir yönetim anlayışı olan bir şirkette, takım çalışması olan bir iş ortamında bulunmayı tercih eden, sorumluluk duygusu yüksek ve sadık çalışanlar olan “UYUMLU”lar, parasal niteliklere odaklanan, finansal açıdan getirisi çok olan işleri arayan, dinamik şirketlerde çalışmayı tercih eden “AVCI”lar, şirketin etik değerlerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını önemseyen, iş yapma biçimi vizyonu ile örtüşen şirketlerde çalışmak isteyen “İDEALİST”ler, uluslararası çevrelerde bulunmayı, çok uluslu şirketlerde çalışmayı, yabancı ülkelere seyahat etmeyi önceliklendiren “ÇOK ULUSÇU”lar ve karar vermekten korkmayan, liderlik becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar arayan, otonom çalışma ikliminde mutlu olabilecek “LİDER”ler. Türkiye’nin üniversite öğrencisi gençliğinin işe bakışındaki en dikkat çekici değişimlerden biri önceki yılların aksine kariyerci profillerin gerilemiş olması. Bu yıl öğrenciler yükselme fırsatlarını daha az önemserken, uluslararası çalışma fırsatlarına daha fazla öncelik vermiş durumdalar. Bu sebeple de ilk sırayı çok uluçu profil almakta. Yıllar içinde araştırmada değişiklik göstermeyen bulgu ise ne yazık ki ülkemizde en az rastlanan kariyer profilinin idealistler oluşu.

Kariyer profillerine kuşak bazlı olarak baktığımızda Z kuşağının çok ulusçulukta Y kuşağının epey önünde olduğunu söylemeliyiz. Şirketlere düşen ödev, yetenek gruplarını istihdam ederken çok uluslu şirketlerin ya da uluslararası operasyonları olan şirketlerin avantajlarını göz önünde bulundurmak. Eğer siz tamamen lokal bir şirketseniz tavsiyem artık dünyamızın küresel bir köy olduğunu anımsamanız ve Z kuşağı çalışanlarınıza uluslararası gelişim ve seyahat fırsatları sunmanız olacaktır. Oturduğumuz yerden ve hem de bilabedel Harvard’dan, MIT’den dersler alabileceğimiz bir dünyadayız. Yeter ki kaynakların farkında olalım.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.