Türkiye finans sektörünün güçlü ve köklü kurumu Yapı Kredi, istikrarlı büyümesi ile finans sektörünün lideri olma yolunda faaliyetlerini sürdürüyor. Yapı Kredi’nin insan kaynakları yönetim stratejilerine yönelik sorularımızı yanıtlayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Covid-19 salgını sürecinde değişen insan kaynakları yönetim anlayışı ve yeni dönemde çalışma sistemleri ile ilgili bilgiler verdi.

Yapı Kredi’nin stratejik İK yönetiminde odak noktaları nelerdir?
Yapı Kredi’nin hedeflerine ulaşmasına insan kaynakları alanında nasıl bir yaklaşımla hareket edebileceğimizi, eş zamanlı olarak çalışanlarımızın memnuniyet ve performanslarına etki eden faktörleri anlamayı öncelikli amacımız olarak belirledik. Bu kapsamda Yapı Kredililerin görüşlerini anlamaya yönelik araştırmalar yapmaya ve üst yönetim eşliğinde arkadaşlarımızla bir araya gelip görüşlerini dinlemeye çok önem veriyoruz. Çalışanların, performans yönetimi ve kariyer yolları gibi konulara verdiği önemin farkındayız. Bundan yola çıkarak performans değerlendirmenin ötesine geçerek, hedeflerin belirlenmesinden geri bildirim görüşmelerine kadar konuyu bir bütün olarak ele alıyoruz. Şubelerdeki kariyer hareketlerine yönelik Kariyer Yolculuğum uygulamasını başlatıyor, yöneticileri kurum içinden yetiştirmeye yönelik liderlik programları hazırlıyoruz. Yapı Kredi olarak mevcut çalışanlarımızın beklenti ve tercihlerine yönelik uygulamalar geliştirmenin yanı sıra yeni mezun işe alımına da odaklanıyoruz. Dolayısıyla üniversite öğrencilerini çok iyi anlamak ve onların hayallerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek de önem verdiğimiz bir diğer alan. Gençlerin beklentilerine doğru cevap vermek için araştırmalar yapıyor; sosyal medya iletişimimizi ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerimizi bu yönde şekillendiriyoruz. Öte yandan İK’da büyük verinin kullanımının önemini çok uzun zamandır vurguluyoruz. Burada unutulmaması gereken noktanın büyük veriyi kullanırken demografik bilgiden öte, çalışana dair tüm verilerin çalışanın daha iyi performans elde edip, bu performanstan kendisinin de tatmin olması için kullanılması olduğunu düşünüyoruz. Info – data – knowledge döngüsü doğrultusunda elde ettiğimiz rakamsal bilgileri veriye, sonrasında bilgiye dönüştürüyor ve bu bilgi doğrultusunda stratejiler geliştiriyoruz. İK’ya burada düşen görev; evrensel doğrular ile kurumun doğrusunu harmanlayıp sonucu kurumun stratejilerine hizmet edecek şekilde sunabilmek olacak

Kadın çalışan istihdamı konusunda bankacılık sektörüne uzun yıllardır öncülük ediyorsunuz. Toplam istihdam içerisinde kadın çalışan oranını öğrenebilir miyiz?
Yapı Kredi olarak kadın istihdam oranını bir gelişmişlik göstergesi olarak görüyor ve bu doğrultuda kadın çalışan istihdamı konusunda sektöre uzun yıllardır öncülük ediyoruz. Kadın çalışan oranında sektör liderliğimizi Mart ayında da sürdürdük. Toplam istihdam içinde kadın çalışan oranımız 62,7 olarak gerçekleşti. 2019 sonu itibariyle yeni işe alımlardaki kadın çalışan oranımız ise yüzde 58 oldu. Sadece ülkemizin değil dünyanın da her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsat sunulmasından geçiyor. “Ayrımcılık eşitliğin önündeki en büyük engeldir’’ yaklaşımıyla tüm Yapı Kredililere eşit imkân sağlamaya önem veriyoruz. Bu çerçevede, eğitim – gelişim programları, kariyer gelişimleri gibi her alanda çalışma arkadaşlarımıza aynı imkânları sunuyor ve değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Eşit imkânlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Yapı Kredi olarak bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.