Kentsel Dönüşüm

Kentler de doğal organizmalar gibi zamanla belli sebeplerden ekonomik, sosyal yetersizlik, bölgesel nüfus yoğunlaşmaları, yanlış lokasyon seçimleri, deprem riski ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Bu durum kentlerimizin çağdaşlaşması ve modernleşmesi amacıyla kentsel dönüşümün önemini gündeme getirmiştir. Kentlerimizin daha modern görünmesi için, kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı yapılarda oturması için kentsel dönüşüm gerekliliktir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sekiz maddelik “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı” hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı. Bu maddelere kısaca göz atacak olursak: -Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak.

-Bakan Kurum, ayrıca kentsel dönüşüm alanlarında Bakanlık, TOKİ, İlbank, Emlak Katılım Bankası, yerel idareler, vatandaşlar ve yatırımcıların sorumluluklarını içeren “Kentsel Dönüşüm Rehberi” hazırladıklarını, bununla kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacaklarını vurguladı.

-Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünü beş yıl içinde sağlamak ve bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti.

-“Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan alanlardaki yapıların taşınması sağlanacak.”

-Tarihi kent merkezleri ve meydanların, ihya ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla yenilenerek tarihi hüviyetine kavuşturulması” maddesi olduğunu belirterek, aynı şekilde doğal ve kültürel alanların, yayla, köy ve kıyılardaki yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini, koruma amaçlı plan ve projelerin bu anlamda tamamlanacağını ve o tarihi güzelliklerin, kent merkezlerinin dönüşümünün hep birlikte yapılacağını söyledi. -“Şehir merkezlerindeki köhneleşmiş, çöküntü alanı hâline gelmiş sanayi alanlarını dönüştürmek” esnafın ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen sanayi alanlarını kent merkezlerinin dışına çıkaracaklarını söyledi.

-“Yeni hibe, teşvik ve kredi imkânlarıyla kentsel dönüşümde finansman desteği sağlama”

-“Dönüşüme tâbi tutulacak alanlarda imar planlarıyla mülkiyet problemlerinin çözülmesi”

-“İmar barışından faydalanan vatandaşlarımızın yapılarını güçlendirebilmeleri için mevzuat çalışması yapılması” maddelerini açıkladı.

Yüzölçümünün büyük bir kısmı deprem kuşağında yer alan ülkemizde, deprem riski düşünüldüğünde kentsel dönüşümle mücadele olası bir deprem felaketini minimum kayıpla karşılamak için büyük önem arz etmektedir. Her kentin kendine özgü bir tarihi ve hikâyesi olduğu gibi kendine özgü de bir yapılaşma hikâyesi vardır. Bu ölçekte bakıldığında her kentin çözümü o kente özgü olmalıdır.

Deprem öldürmez sağlam olmayan yapı öldürür. Konut stoğumuzu çok acil bir şekilde depreme hazır hâle getirmek zorundayız.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.