Dünya’yı derinden etkileyen Covid-19 salgını, hepimizi çalışma düzeni ve iş hukuku kurumlarının üzerine tekrar düşünmeye sevk etti. İş yeri düzeninin değişmesi, “sosyal mesafe” kavramının önem kazanması, evden işe bağlanma, evde çalışma, tele çalışma gibi uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaşması, pandemi döneminde başvurduğumuz yeni uygulamalardan sadece bir kısmını oluşturuyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Covid-19 dönemine özgü çalışma düzenine ihtiyaç doğdu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerinde sadece “işçi” değil, tüm çalışanların iş sağlığının ve güvenliğinin korunması için bir organizasyon oluşturması gerektiğini öngörüyor. ILO, işverenin bu dönemde işçilerin sağlığını korumak için işverenin alması gereken önlemleri şu başlıklar altında ifade ediyor:

1. İŞ YERİNDE FİZİKSEL MESAFE KURALLARINA UYMA
Çalışanlar, yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçiler arasındaki etkileşim riskini değerlendirme ve bu riskleri azaltmak için önlemler uygulama, işi insanlar
arasında fiziksel mesafeye izin verecek şekilde organize etme, yüz yüze toplantılar yerine telefon görüşmeleri, e-posta veya online toplantılar planlayarak
iletişim sağlama ve çok sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışma vardiya sisteminin getirilmesi.

2.HİJYENİN SAĞLANMASI VE KORUYUCU EKİPMAN VERİLMESİ
İşçilere dezenfektan sağlanması ve hijyen eğitimlerinin verilmesi, işçilere koruyucu ekipman sağlanması, sağlanmış ekipmanların hijyen kurallarına uygun bir biçimde imha edilmesi.

3.ORTAK ALANLARIN TEMİZLİĞİ
İşçilerin ortak kullanım alanları, dinlenme alanlarının havalandırılması ve dezenfekte edilmesi.

4.EĞİTİMLER VE İLETİŞİM
Virüse maruz kalma riskini önlemek ve Covid-19 enfeksiyonu durumunda nasıl davranılacağına dair alınan önlemler konusunda çalışanlara özel eğitimler verilmesi, kişisel koruyucu ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve imhası konusunda eğitim, iş yerinde, bölgede veya ülkede durum hakkında güncellemeler sağlamak için işçilerle düzenli iletişimin sürdürülmesi, sağlık takiplerinin yapılması, iş yerinde bu yönde bir tehlikeye maruz kaldığında
hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.