Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel
ölçekte bir dayanışma hareketi olan HeForShe’nin geçtiğimiz aylarda gerçekleşen zirvesinde devlet başkanları, özel
sektör temsilcileri ve dünyanın önde gelen akademisyenleri bir araya geldi. HeForShe hareketinin küresel liderleri arasında yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’ta söz konusu zirveye katılanlar arasındaydı.

Çevrim içi gerçekleşen zirvede, HeForShe’nin 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği projeler değerlendirildi. Önümüzdeki
dönemde Nesiller Boyu Eşitlik girişiminin (Generation Equality) bir parçası olarak HeForShe’yi bir sonraki seviyeye
taşımak için atılacak adımlar da konuşuldu.

ÖMER M. KOÇ: “ÖNÜMÜZDEKI 5 YIL BOYUNCA, KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARININ INOVASYON VE TEKNOLOJININ GELECEĞINI ŞEKILLENDIRMEDE EŞIT FIRSATLARA SAHIP OLMALARINI SAĞLAMAK IÇIN ÇALIŞACAĞIZ.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin kal- kınması, insani gelişmenin sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için en önemli un- surlardan biri olduğunu belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, zirve- de yayınlanan video mesajında; “Geçtiğimiz 5 yıl boyunca HeForShe hareketi, özel sektörü, üniversiteleri ve hükümetleri kayda değer bir başarıyla harekete geçirdi. Ortaya konan çok paydaşlı iş birliği sayesinde küresel ölçekte bir- çok somut çözümün hayata geçmesi sağlandı. Koç Topluluğu olarak bu süreçteki tecrübeleri- miz ışığında geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyduk. Şimdi ise kazanımlarımızı derinleştirmenin vakti gel- di. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu Özel Sektör Liderleri arasında yer aldığımız için heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, kadınlar ve kız çocuklarının inovasyon ve teknolojinin geleceğini şekillendirmede eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışacağız” dedi.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.