“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN YENİ İŞ GÜCÜ: YEŞİL KARİYER”

İklim kriziyle birlikte tüm yaşam alanlarımızda pozitif etki bırakmak için dikkatler her geçen gün sürdürülebilirliğe daha fazla çekiliyor ve süregelen davranış biçimlerimizin alternatifleri ortaya çıkıyor. Beslenmeden giyime, sağlıktan binalarımıza kadar her alanda daha sürdürülebilir bir gelecek için “yeşil” başlığı altında birçok farklı çözüm yaratılıyor. Çevresel endişeler yeşil dönüşümü hızlandırırken, bulunan sürdürülebilir çözümler de yeni meslek alanlarını yani bir nevi “yeşil kariyer” fırsatlarını ortaya çıkarıyor. Çevresel duyarlılığa sahip, kaynakları düşünerek hareket eden ve dünyanın geleceğini pozitif yönde koruyamaya yönelik bu yeşil işler, yeşil mesleklerin tamamını içeriyor. Geçtiğimiz yıllarda hazırlanan Unioncamere raporuna göre, 2026 yılına kadar enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik trendin 2,4 ila 2,6 milyon yeni iş gerektireceği tahmin ediliyor. Yeşil işlere olan talep günümüzde yüzde 81 oranında artarken, politika değişimleri, teknolojik gelişmeler, çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerin artışı gibi etkenler bu talebin yükselmesini de tetikliyor. Örneğin ünlü araştırma şirketi PwC, 2025 yılına kadar 100 bin sürdürülebilirlik/KSS danışmanına sahip olmayı hedeflediğini açıklıyor.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI

Yeşil ekonomiyi inşa etmek için elektrikli arabalardan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya kadar yeni işlere ve becerilere duyulan ihtiyaç, yeşil mesleklerin hızla artmasını sağlıyor. Zurich Insurance Group Sürdürülebilirlik Direktörü Linda Freiner, “Beni heyecanlandıran, bu yeni kariyerlerin gerçekten tatmin edici ve hem gezegenimizi hem de geleceğimizi korumaya yardımcı olmaları” derken, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre elektrikli araç ve rüzgar türbini imalatı, güneş paneli kurulumu, temiz enerji santrallerinin inşası gibi alanlarda 2030 yılına kadar net bazda 17 milyondan fazla ilave iş yaratılabileceği öngörülüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Yeşil İşler Raporu’nda “tarım, üretim, araştırma ve geliştirme, idari işler ve hizmetler ile ilgili sektörlerde, çevrenin korunmasına ya da çevre kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan işler” olarak tanımlanan yeşil işlerin, ekosistemler ve biyoçeşitliliğin korunmasında rol oynadığı gibi enerjinin, suyun ve kullanılan materyallerin de azaltılmasını sağladığı ve genel anlamda her türlü atık ve kirliliğin oluşumunun en aza indirilmesine yönelik tasarlandığı dile getiriliyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) beklentilerine göre tek başına yenilenebilir enerji sektörü, 2030 yılına kadar dünya çapında en az 38 milyon daha fazla istihdam yaratacak.

DÖNÜŞÜMDEN YENİ MESLEKLERE

İş dünyası, sürdürülebilirlik adına gerçekleşen dönüşümün getireceği her şeye kendisini zorunlu olarak açarken, bu yeni paradigmaya geçişte yeni becerilere duyulan ihtiyaç da hızla baş gösteriyor. Mevcuttaki işlerin yeşil geleceğe uyum süreci yaşanırken öte yandan dönüşüm beraberinde yeni meslek kapılarını da açıyor. Bu mesleklerden bazıları ise şu şekilde sıralanıyor:

• Sürdürülebilirlik Uzmanı
Sadece enerji ya da sürdürülebilir sektörlerde değil, günümüzde tüm şirketler sektör bağımsız sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek zorunda. Mevcut iş modellerini dönüştürmek, şirketin enerji ve su kullanımını, emisyonlarını ve atıklarını azaltmak, kullandığı ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için tedarik zincirlerini araştırarak şirkete aktarım sağlayacak bir uzmana tüm iş dünyasının ihtiyacı var.

• Güneş Enerjisi Kurulumcusu
Önemli bir sorumluluğa sahip olan kurulumcular, güneş enerjisi ekipmanlarını kurmaktan sahanın uygun olmasını sağlamaya, önerilerde bulunmaktan güneş panelleri kurmaya ve bunları bir enerji sistemine bağlamaya kadar birçok görevi üstleniyor.

• Yeşil Pazarlama Yönetimi
Pazarlama stratejilerini, çevresel faktörleri ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak uygulayan yöneticiler, ekolojik olarak sürdürülebilir ve çevresel etkisi en az olan faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri teşvik ediyor.

• Enerji Yöneticisi
Şirketlerde enerjiyle ilgili her şeyi izleyen ve yöneten enerji yöneticileri, tüketimi optimize etmek, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakların kullanımını iyileştirmeye yönelik girişimlerin uygulanmasını sağlamak gibi görevlere sahip.

• Çevre Mühendisi
Biyoloji ve kimyadan yararlanan çevre mühendisleri, hava kirliliği, halk sağlığı, atık bertarafı ve su yönetimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda aktif olarak yer alıyor. Söz konusu iş, yaşamın birçok alanında sürdürülebilirlik uygulamalarını planlamak ve yürütmek için zorunlu.

• Kent Çiftçisi
Kentsel veya dikey tarım, şehirlerde mahsul yetiştirmek için yenilikçi mimari ve yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere en son tarım teknolojisinin bir kombinasyonunu kullanıyor. Zurich’de yayımlanan bir makalede belirtildiği üzere, kentsel çiftçilik, istihdam yaratmanın ve kent sakinlerine yiyecek sağlamanın yanı sıra toplulukların, yerel topluluk grupları tarafından işletilen birçok kentsel çiftliğe bağlanmasına da yardımcı oluyor.

• Çevre Avukatı
Çevre hukuku alanında özel becerilere sahip olan çevre avukatları, bölgenin ve dünyanın korunmasına ilişkin AB, ulusal ve yerel yasaları doğru şekilde yorumlayabilmenin yanı sıra şirketin yeşil geçişe giden yolunu da denetliyor.

Temiz enerjiye geçişin yanı sıra tedarik zinciri kapasitelerinin değişmesi veya geliştirilmesi gibi farklı faktörler altında iş gücü piyasalarına yönelik potansiyel fırsatlar birbiri ardına gündeme gelirken, yüksek talep gören teknik beceriler de ön plana çıkıyor. Rüzgar türbini teknisyeni, koruma uzmanı, yeşil malzeme mühendisi, geri dönüşüm ayırıcısı, iklim değişikliği analisti, dalga üreticisi, yeşil ev inşaat işçisi, yeşil tasarımcı ve dahası dünyanın geleceğini şekillendirmede giderek başrolü alacak gibi görünüyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.