“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TÜM EKOSİSTEMİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ”

“Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” diyen Pegasus Hava Yolları, Norveç merkezli iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, misa – firlerine uçuşlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını dengeleme imkanı sunduğu yeni iklim programını başlat – tı. Pegasus Hava Yolları internet sitesinden bilet alan yol – cular, biletleme teyit sayfası üzerinden verilen bağlantıyla CHOOOSE tarafından geliştirilen bir hesaplayıcı desteğiyle, uçuşlarının karbondioksit (CO 2) emisyonu etkisini hesap – layabiliyor ve doğrulanmış iklim çözümlerini destekleyerek uçuşlarından kaynaklanan emisyonlarını dengeleyebiliyor. Böylelikle kendi uçuşlarından kaynaklanan karbon ayak izi hakkında harekete geçerek, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) dahil olmak üzere dünya çapında iklim eylemini iler – leten projelere katkıda bulunabiliyor.

İŞ BİRLİKÇİ EYLEME YÜREKTEN İNANIYORUZ

Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini içtenlikle destek – leyen çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Pegasus Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım daha atmak – tan son derece mutluyuz. İklim eylemi konusunda, 2050 yılı – na kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ettik. Birim yolcu kilometre başına düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını 2030’a kadar 2019’a kıyasla yüzde 20 azaltma – yı amaçlayan emisyon yoğunluğu hedefimiz aracılığıyla bu taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz, ope – rasyonlarımızda ve kullandığımız altyapıda önemli azaltma eylemleri gerektirecek. Bunlarla ilgili farklı başlıkta çalışma – larımızı yürütüyoruz. Hava yoluyla seyahat eden misafirle – rimizin kendi seyahatleri açısından eyleme geçebilmek için farklı fırsatlardan yararlanmaya yönelik beklentisi olduğunu biliyoruz. Biz de sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda tüm ekosistemin birlikte hareket etmesi gerektiğine, dola – yısıyla iş birlikçi eyleme yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimizi seyahat ederken iklim eylemine katkıda bu – lunmaya teşvik etmek amacıyla ek bir platform oluşturmak istedik. Bu yeniliği CHOOOSE ile iş birliği içerisinde hayata geçirmekten dolayı memnunuz. Bu programın, sürdürüle – bilirlik çabalarımızla ilgili olarak misafirlerimizle daha çok etkileşim kurmamız için bize daha fazla fırsat sağlayacağını umuyoruz” dedi.
CHOOOSE CEO’su Andreas Slettvoll ise “Pegasus Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan ve yolcularının iklim eylemi – ne katkı sağlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Giderek daha fazla insan, emisyonlarını anlamak ve bunların iklim etkisine yönelik çözümler bulmak istiyor. CHOOOSE olarak iklim eylemini Türkiye ve ötesindeki gezginler için daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI

Sürdürülebilirliği şirket kültürünün önemli bir parçası hali – ne getirmeyi stratejik bir öncelik olarak belirleyen Pegasus Hava Yolları, “Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek” sloga – nıyla birçok anlamlı girişimi ve çalışmayı hayata geçiriyor. Çevresel hedefler kapsamında yol haritasının temel kilomet – re taşlarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile birlikte verdiği “2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu” taahhüdü ve bu taahhüdü pekiştirmek amacıyla 2030 ara dö – nem karbon emisyon azaltım hedefi oluşturan şirket, filonun gençleştirilmesi, yakıt tasarrufu sağlayan düşük emisyonlu uçak modellerine yatırım yapılması, uçaklarda ağırlık azalt – ma çalışmaları, rota optimizasyonu gibi operasyonel ted – birlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları da gerçekleştiriyor. Özellikle Türkiye’de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için paydaşlarla çalışmalarını sürdürür – ken, operasyonlarında SAF kullanımını artırmaya devam ediyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.