2000 yılında Şevket Sabancı ve ailesi tarafından kurulan Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonuyla birleştiren, odağına toplumsal faydayı alan, mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Esas Sosyal’in liderliğini üstlenen Emine Sabancı Kamışlı gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla soruları yanıtlarken; gerçekleştirdikleri iş birliklerinin çok kıymetli olduğunun da altını çiziyor.

Toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlayan ve bu anlamda topluma yatırım vizyonunu ilk günden beri koruyan Esas Sosyal’in kuruluş amaçlarını ve genel bakış açısının detaylarını sizden dinleyebilir miyiz?

Esas Holding olarak; aile olmak, birlikte ve özerk olmak, çeviklik, girişimcilik ve sorumlu vatandaşlık olmak üzere 5 ana değerimiz var. Esas Sosyal’i kurarken, Esas Holding’in yenilikçi yaklaşımı, adil ve paylaşımcı vizyonunu, güçlü takım ruhu ve sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailemizin topluma geri verme vizyonu ile birleştirdik. Mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan Esas Sosyal ile toplumsal sorunlara çözüm modeli geliştirmeyi amaç edindik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gençlik ve istihdam alanına odaklanıp İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım Programlarını geliştirdik. Bu programlarımızla sorunun damarlarına inerek sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal etki yaratmayı hedefliyoruz.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.