“İŞ DÜNYASINDA ULVİ AMAÇ”

Kafanız karmakarışıksa ve her şey aynı anda sizi etkiliyormuş gibi hissediyorsanız, bu kişisel bir deneyim değildir; kolektif bir deneyimdir” diyor tarihçi Adam Tooze. Bu deneyimin artık bir adı var: Polikriz. Polycrisis’ten gelen, çoklu kriz olarak çevirebi – leceğimiz polikriz, Davos’ta yapılan bu yılki Dünya Ekonomik Forumu toplantısının en sık dile getirilen sözcüklerinden. Geze – genin karşı karşıya olduğu kısa ve uzun vadeli zorlukları değerlendiren fikir liderleri, risklerin arttığını ve farklı krizlerin genel etkinin her bir parçanın toplamını çok aşacak şekilde etkileşime girdiğini söyledi. Yirmi yılı aşkın süredir organizasyonel çekicilik çalışmaları yapan biri olarak bana sorarsanız bugünün iş yaşa – mında polikrizin panzehiri “purpose.Yani, ulvi amaç.

“SENİ SEVMEKTEN ÖNCE ANLAMAK İSTERİM”

Özdemir Asaf, Akıl Gözü başlıklı şiirinde “Seni sevmekten önce anlamak isterim” der. Ülkenin gençlerini sevmekten önce an – lamaya ihtiyacımız var. Biz de anlamak için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl dünya genelinde 1,5 milyon gencin is – tihdam pazarına yönelik algılarını ölçen ve işveren markası araş – tırmalarının küresel lideri olan Universum’un En Çekici İşveren – ler araştırmalarının Türkiye bacağında 11’inci yılımıza geldik. Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması, 2023 yılında yaklaşık 52 bin katılımcı ile Kasım 2022-Mayıs 2023 saha döneminde Türkiye genelinde internet ortamında yapılan anket – ler aracılığıyla gerçekleştirildi. 59 farklı üniversitenin iktisadi ida – ri bilimler, mühendislik, bilişim teknolojileri, fen bilimleri, sağlık, tıp, edebiyat, hukuk, eğitim ve sosyal bilimler fakülte gruplarında öğrenimine devam eden 38 bin 202 üniversite öğrencisi ve bu bö – lümlerden mezun 12 bin 375 genç çalışan ve bin 375 kırk yaş üstü deneyimli profesyonel katıldı. Universum 2023 Türkiye’nin Öğ – rencileri, Çalışan Gençleri ve Deneyimli Profesyonelleri için En Çekici Şirketler Araştırması’na dair en önemli bulgularımızdan biri işte bu: Z kuşağı liderliği bize ümit veriyor. Çünkü Türkiye’de bir şirketi en çekici kılan unsurların içinde artık ulvi amaç ve ki – şisel etki yaratma fırsatları da artan oranlarda yerini alıyor. Ulvi amaç, kurumlar için de insanlar için de birçok yönden önemli. Psychosomatic Medicine’da yayınlanan ve tıp doktorları Randy Cohen, Chirag Bavishi, Alan Rozanski imzasını taşıyan araştır – mada, daha fazla amaç duygusuna sahip olduklarında insanların kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinin daha az olduğu ve daha düşük ölüm oranına sahip oldukları ortaya konuyor. Amaç, sağlıklı bir birey için olduğu kadar sağlıklı bir şirket için de elzem. Ulvi amacın performansla da güçlü bir ilişkisi var.

ŞİRKETİNİZİN TEMEL VARLIK NEDENİ VAR MI?

Toplum üzerinde nasıl bir etkiniz var? Günümüz dünyasında bu soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Çünkü harika şirketler ve markalar içeriden dışarıya doğru inşa ediliyor, yola ilham veren bir amaçla ve pozitif bir kültürle çıkıyor. Geçmiş on yıllarda, bir ürün veya hizmeti seçerken takındığımız tüketici tutum ve davranışlarımız ile her gün en az sekiz saatimizi geçireceğimiz kurumu seçerken, büründüğümüz çalışan tutum ve davranışlarımız arasında farklar vardı. Bu fark, teknolojinin günden güne şeffaflaştırdığı bir dünyada sandığımızdan da hızlı kapanıyor. Tüketici de çalışan da hiç bu kadar talepkar olmadı. Zira ikisi de aynı kişi. Tam da bu sebeple En Çekici İşverenler Araştırması’nda pazarlama biliminin ölçekleriyle hareket ediyoruz. Pazarlama stratejisi oluşturma yolculuğunun adeta ritüeli haline gelmiş olan pazarlama hunisi modeli (marketing funnel) ve dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO), araştırmamızın omurgasının önemli birer parçası. Araştırmanın sunduğu dönüşüm oranını yıl bazında karşılaştırmalarla izlemek şirketler için çok önemli. Marka çekiciliğinin tüm sırrı dönüşüm oranlarında gizli. Çünkü bu oranlar tanınırlıkla çekicilik arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor. Türkiye araştırmalarımızda sıklıkla karşımıza çıkan durum şu: Huninin ilk etabında sızıntılar başlıyor ve dönüşüm oranları aniden ve pek çok marka için şaşırtıcı biçimde zayıflıyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.