“ŞİRKETLERİN BAŞARISINDA POZİTİF ETKİ : FEEDFORWARD VE ODAK NOKTALARI”

işletme eğitmeni ve koçu Marshall Goldsmith tarafından geliştirilen “feedforward” terimi, günümüz dünyasında yeni bir pencere olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım ve teknoloji alanında bilgi ve kültür içerikleriyle tanınan SHERPA Blog tarafından “kullanıcıyı sıradaki veya yapabileceği eylem için yönlendiren görsel, işitsel veya fiziksel tüm bilgi ve bildirimler” olarak tanımlanan feedforward’ın, kullanıcının akış içerisinde kaybolmaması, kullanım seçeneklerinden haberdar olması ve tatminkar bir kullanıcı deneyimi yaşaması açısından büyük öneme sahip olduğunun altı çiziliyor. Geçmişteki eylemler ve davranışlar hakkında yorum yapmak yerine devam eden bir eylem veya davranışın iyileştirilmesine yönelik bakış açıları sağlayan feedforward’ın odak noktası ise “gelecek”.

YAPICI ÖZELLİKLER

Doğru kullanıldığında kişilerin performanslarını engelleyen görünmez engellerin ötesine geçmelerine yardımcı olarak daha iyi ve verimli iş yeri yaratılmasını sağlayan kavram, geçmişteki performansı yargılamak yerine kişinin gelecekteki performansına odaklanmak anlamına geliyor. Bu kavramın öne çıkan bazı pozitif özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:
• Geleceğe yönelik çalışır.
• Eleştiri içermez ve yargılamaz.
• Büyümeyi teşvik eder.
• Değişim için ivme yaratır.
• Çözüm odaklıdır ve olasılıkların genişletilmesini sağlar.
• Değişim olasılığını güçlendirir.
• Daha hızlı ve daha verimli sonuçlar verir.
• Psikolojik güvenliği ve açık iletişimi teşvik eder.
• Potansiyelleri ve liderleri keşfetmenize yardımcı olur

FAYDALI METOTLAR

Gelecekteki olası senaryoları daha iyi değerlendirmeyi mümkün kılan feedforward, güçlendirici etkisiyle motivasyonu artırıyor ve gelecekteki benzer bir sorunla karşılaşıldığında cevabın hazır olmasını sağlıyor. Yargı içermemesi sayesinde çalışanların becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olan kavramın tüm bu başlıklar altında verimliliği de artıracağı aşikâr. Şirketlere profesyonel hizmetler sunan TRG International’a göre bu kavramın faydaları aşağıdaki gibi sıralanıyor:
• Geleceğe ve gelişime odaklanarak önceki davranışlara veya değiştirilemeyecek sonuçlara ilişkin yorumlardan uzak durur.
• Davranışsaldır veya genel/odaklanmamış fikirlerden ziyade belirli eylemlerle ilgilidir.
• İlerleme veya kişisel gelişim için yalnızca isteğe bağlı yollar sağladığı için güçlendiricidir.
• Sağlıklı grup dinamiklerinin ve insanlar arasındaki iş birliğine dayalı bağlantıların güçlendirilmesine yardımcı olur.
• Katılımcıdır çünkü etkilenen tüm insanlara potansiyel olarak yinelenen kötü durumların çözülmesine yardımcı olacak gerçek araçlar sağlar
• Bağlantıları olumlu ve destekleyici bir ışık altında yeniden konumlandırarak çatışma çözümüne yardımcı olur.
• Yargılayıcı değildir ve alıcının tavsiye alırken daha rahat olmasını sağlar.

Ekipleri ve şirket işleyişini pozitif yönde geliştirip dönüştürme etkisine sahip olan feedforward, uygulama konusunda ise aşağıda yer alan metotları içeriyor:

• Net hedefler ve beklentiler
• Çalışanların fikirlerini dinlemek ve iş birliği
• Değerlendirip planlamak
• Değerlendirmeyi gerçekleştirmek
• İyileştirilmesi gereken alanların tespiti
• Feedforward uygulanmasından sonra çıkan sonuçların analizi

İYİLEŞEN SÜREÇLER

Takım dinamiğini artıran ve yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan feedforward, gelecekte en fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyulabilecek durumlara odaklanmanızı sağlayarak sürdürülebilir başarının etken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Tüm katılımcıların bilgi alıp verebileceği bir tür döngü olan sisteme geçmek isteyen şirketlere faydaları ise oldukça pozitif ve geliştirici yönde ilerliyor. Performansın önündeki geçmiş engellere odaklanmadan ürünlerinizi, iletişiminizi ve hizmetinizi geliştirmeye odaklanan sistemi neden uygulamanız gerektiği ise iş akışı yazılımları geliştiren Cflow tarafından aşağıda yer alan maddelerle açıklanıyor:

• Odaklanmamış fikir ve stratejilerden uzak durarak belirli standartları uygulamaya koyar.
• Çalışanlarınıza iyileştirme ve ilerleme için çeşitli yollar sunar.
• Yapılandan farklı olarak ne yapılabileceğine odaklanır.
• Gelecekteki büyümeye yardımcı olacak fikir ve öneriler arar.
• İyileştirmeye önem verir.
• İletişimde yöneticiler ve koçlar, performansı hızlandıran rehberlik ve öneriler sunar.
• Ekip üyelerinizin bireysel olarak fikir ortaya koymasına, yaratıcı olmasına ve öğrenmelerini artırmasına olanak tanır.
• Çalışanlar ve yönetim arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkiler

Sadece iş yaşamımızda değil, özel hayatımızda da uygulayabileceğimiz bir yöntem olan feedforward, pozitif yaklaşım olarak hayatımızın birçok noktasına temas edebilecek bir tutum barındırıyor. İşe yarar unsurları güçlendiren sistem, şirketlerde “büyüme” için önemli görev üstleniyor. Liderlere kendilerini ve ekiplerini geleceğe odaklı çözümler doğrultusunda yetiştirmelerine yardımcı olan sistem, olumlu bir çalışma ortamı yaratıyor. Yapıcı, motivasyonu yükselten ve verimliliği artıran öğeler barındıran feedforward, psikolojik güvenliği, güveni ve uyumu teşvik ediyor. Geleceği bugünden inşa etmek isteyen liderler için adeta kılavuz niteliği taşıyan sistemin unsurları ise kalıcı ve hatasız başarının olasılığını artırıyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.