”30. YILIMIZDA DA HER ALANDA ‘DOĞRUSU’NU HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CarrefourSA, ülkemizde 30. yılını kutladığı 2023 yılında da sektörde oyun kurucu konumunu koruyarak, liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği ilklerle gerek sektöre gerekse ülke ekonomisine değerli katkıları bulunan şirket, geliştirdiği bayilik sistemiyle küçük ve orta ölçekteki esnafa CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkanı sunuyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, dijital ve e-ticaret alanında da yatırımlarını sürdüren şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği için sorumluluklarının bilinciyle hareket ediyor. Business Türkiye için sorularımızı yanıtlayan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, 30.yıl hedeflerini, şirket önceliklerini ve başarılı bir liderde olması gereken yönetim kabiliyetlerini bizlerle paylaşıyor

Ülkemizde 30. yılını kutlayan CarrefourSA, insan kay- nakları, teknolojik altyapı, market konsepti gibi birçok alanda öncü yatırımlarla sektörde liderliğini koruyan güçlü bir marka. Öncelikle 30. yılınıza dair görüşlerinizi ve liderliğinizi pekiştiren çalışmalarınızı sizden dinleye- bilir miyiz? CarrefourSA için 30. yıl beraberinde hangi yatırımları getiriyor?

CarrefourSA olarak 2022 yılını başarılı bir şekilde tamamla- dık. 2022 yılının 9 aylık verilerine baktığımızda, satışlarımız bir önceki döneme göre yüzde 94,02 artış göstererek 12 mil- yar 869 milyon 943 bin 182 TL olarak gerçekleşti. Bu büyü- me, hedeflerimizin oldukça üstündeydi. Satışlarımızın yanı sıra müşteri sayısı olarak da büyüdüğümüz bir yılı geride bı- raktık. Müşteri sayımız, yüzde 20 civarında artarken, her ay CarrefourSA Kart Sadakat Programı’na 200 bine yakın yeni müşteri ekledik. Yılı 2 milyonun üzerinde yeni müşteri kaza- narak kapatırken toplamda 8,5 milyon kartlı müşteriye ulaş- tık. 2023 yılı ise bizim için oldukça önemli bir eşik. Türkiye’de 30. yılımızı kutlayacağımız 2023 yılında da müşterilerimize doğru üreticiden, doğru ürünü, doğru fiyata ulaştırma he- deflerimizin yanı sıra her alanda “doğrusu”nu hayata geçi- rerek, sektörde oyun kurucu konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. CarrefourSA olarak büyüme stratejimizi 2020 yılında sek- töre kazandırdığımız bayilik sistemi üzerine kurduğumu- zu söyleyebiliriz. “Doğrusu CarrefourSA’da” söylemimiz doğrultusunda yılların getirdiği bu birikim ve tecrübeyi Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bayilik sistemimizle CarrefourSA çatısı altına giren her girişimci- mizi ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci ve pazarlama gibi tüm konularda herhangi bir bedel almadan destekliyoruz. Türkiye genelindeki 14 depomuz sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşabilen bir lojistik desteği sağlıyo- ruz. Güvenilir marka imajımız ve sahip olduğumuz büyük satın alma gücüyle de bayilerimiz için geniş bir ürün yelpa- zesi sunuyoruz. Bayilerimiz, kurumsal yapımız altında kısa sürede güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yakalıyor. Sektöre bu haliyle ilk kez bizim kazandırdığımız bayilik yapılanması sayesinde esnaf ve girişimciler kendi işletmelerini kurarken, oldukları bölgedeki müşterilerine doğru ürünü, doğru üreti- ciden, doğru fiyata CarrefourSA kalitesiyle ulaştırıyor. Bunun yanı sıra enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, dijital ve e-ticaret alanında da yatırımlarımız devam edecek. Müşteri- lerimizin ihtiyaç duydukları her şeye tek bir noktadan ulaşa- bilmelerini sağlarken ürün gamımızı her geçen gün genişle- tiyoruz. Taze sebze-meyve kategorisinde lider konumdayız. Türkiye’de 8 binden fazla çiftçiden tedarik ettiğimiz ürünleri her gün raflarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu- nun yanı sıra et ve balık kategorisinde de yatırımlarımız de- vam ediyor. Özellikle su ürünleri ve balık konusunda kendi sektörümüzde iddiamızı koruyoruz. Türkiye’nin en zengin balık reyonuna sahip perakendecisiyiz. CarrefourSA olarak balık ve su ürünleri satışlarımız da her geçen gün artıyor. 2022 yılında 10 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı ger- çekleştirdik. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin iddialı balık perakendecisi olmayı sürdüreceğiz. 2023 yılı yatırımlarımız- dan biri de Lezzet Arası noktalarımızda olacak. Mevcut 14 Lezzet Arası restoranımızda müşterilerimiz uygun fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemek yeme imkanı buluyor. Aynı zaman- da et ve balık reyonundan aldıkları ürünü ücretsiz bir şekilde pişirterek diledikleri şekilde tüketebiliyor. 2023 yılında müş- terilerimiz tarafından yoğun ilgi gösterilen Lezzet Arası nok- talarımızın da sayısını artırmayı hedefliyoruz. 30. yılımızda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan çalışma- ları hayata geçirirken, uzun yıllardır yatırım yaptığımız müş- teri deneyimi ve e-ticaret konularıyla birlikte bayilik sistemi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kadınların iş hayatındaki ye- rini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları da ana başlıklarımız olmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde bir ilke imza atarak sek- törde ilk kez bayilik sistemini hayata geçirdiğiniz, küçük esnaf ve yatırımcılar/girişimciler tarafından da büyük karşılık bulan bayilik sisteminiz ile ilgili son gelişmeleri öğrenebilir miyiz? Konuya dair stratejilerinizi ve bayi sa- yısında geldiğiniz noktayı anlatır mısınız?

Ülkemizde organize gıda perakendesinin payı yüzde 35-40 civarlarında. Oysa Avrupa’da bu rakam yüzde 90’lara varıyor. Sektör dünyada bu şekilde gelişiyor. Biz de sektörün bu dö- nüşümünde esnafımızla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bayi yapılanma stratejimiz de bu şekilde oluştu. Hayata geçirdi- ğimiz bu bayilik sistemiyle küçük ve orta ölçekteki esnafı tek çatı altında buluştururken, CarrefourSA güvencesiyle de ticaret yapma imkanı sunuyoruz. 2020 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcileri desteklemek amacıyla yola çıktığımız bayilik sistemimizde şu anda 200 bayimiz bulu- nuyor. Bu bayilerimizin yüzde 30’u ise kadın girişimcilerin yönetiminde. Bayilik yapılanması, organize perakende pazarı ve genel Türkiye ekonomisi açısından çok değerli. Bayilik sistemi- ni, organize gıda perakende sektöründe ilk biz hayata ge- çirdik. Bu sistemle tüketicilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken, yerli girişimciye kârlı bir yatırım imkanı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için önemli bir öncülük ettiğimiz düşüncesindeyim. Sistemin en büyük avantajı, esnaf ve girişimcinin CarrefourSA’nın hem uluslararası Carrefour hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazar- lama becerilerimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA tabelası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci, tasarım ve muha- sebe gibi tüm konularda esnafımıza destek vererek, bulunduğu bölgede doğru ürünü, CarrefourSA kalite ve güvencesiyle müş- terisine sunmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra CarrefourSA olarak sahip olduğumuz büyük satın alma gücü sayesinde ba- yilerimiz de ürünlere çok daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor ve müşterilerimize aynı fiyat avantajını yansıtabiliyor.

CarrefourSA olarak yerel ve kadın üreticilerin ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak ve desteklemek he- defiyle çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Gerek istihdamda gerekse girişimcilik ekosisteminde kadın sayısını artırmak adına üzerinde durduğunuz projeleri öğrenebilir miyiz?

Odağımızda yer alan sürdürülebilirlik kavramını sadece çev- reye verdiğimiz zararı minimuma indirgemekle sınırlandırmı- yoruz. Kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği için de sorumluluğumuzun farkındayız. Bu noktada kadın-erkek dağılım dengesinin şirketimize kattığı değerin far- kında olarak, kadın istihdamını artırmak için önemli adımlar atarken, yerel ürün ve üreticiye sağladığımız destek ve tüm eko- sistemimizin merkezinde yer alan cinsiyet eşitliğini, sürdürüle- bilirlik felsefemizle özdeşleştiriyoruz. CarrefourSA’nın cinsiyet eşitliği politikası, sadece kendi çalı- şanlarıyla sınırlı değil. Kadın girişimcilere her alanda pozitif ayrım uyguluyoruz. 2019 yılında başlattığımız “Kadının Gücü CarrefourSA’nın Gücü” çatısı altında “Geleceğin Kadın Kasap/ Balık Reyon Görevlisi”, “Güçlü Kadın Mağazalar”, “Yeniden Ka- riyerim CarrefourSA’da”, “Türkiye Down Sendromu Derneği +1 Mutluluk” ve “Esnek Çalışma Modeli” projeleriyle hayatın her alanında kadınların varlığının güçlenmesini desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcile- ri desteklemek amacıyla yola çıktığımız bayilik sistemimizde 200 bayimiz bulunuyor ve bunların yüzde 30’unu kadınlar yönetiyor. Öz markalı ürünlerimizde daha çok kadın üreticiyi CarrefourSA müşterileriyle buluşturmak en büyük amacımız. Her yıl 8 Mart’ta kadın üreticilerin kurucusu olduğu iş ortak- larımızla İstinye’deki hipermarketimizde ”Kadın Üreticiler Pazarı” düzenliyor, onlarla yarattığımız sinerjiyi güçlendiriyo- ruz. Heybeliadalı kadınlar tarafından el emeği ile üretilen alış- veriş fileleri de Acıbadem Hiper, İstinye Hiper, Ortaköy Gurme ve Heybeliada Mini’de satışa sunuluyor. Filelerin satışından elde edilen gelir, Heybeliadalı kadınlara ekonomik destek olarak geri dönüyor.

Başarılı bir CEO olarak ekiplerinizde aradığınız en önemli kriterler neler? Size göre bir CEO kendini ve ekibini geleceğe nasıl hazırlamalı?

Değişen ve gelişen dünya içerisinde, organize perakende sek- törü de her geçen gün dönüşüm yaşıyor. Biz de dünyada 60, Türkiye’de 30 yıllık geçmişi olan bir marka olarak, bu dönüşüm içerisinde her zaman oyun kurucu ve yönlendirici konum- da olmak için çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu yüzden CarrefourSA çatısı altında yer alan her bir ekip üyesinin bu değişime ve gelişime açık olması, yenilikçi, üretken bir çalışma tarzına sahip olmasını önemsiyoruz. Bunu yaparken bir CEO olarak ben de ekibimle, cam tavanların olmadığı, birebir iletişi- min ve fikir alışverişinin her daim açık bir şekilde gerçekleştiği çalışma ortamları yaratıyorum. Yeni dünyada yönetici ve çalışan arasındaki sınırların gelişimini yavaşlattığını biliyoruz. Bu kapsamda sektörün geleceğini şekillendirirken, bu ailenin tüm üyeleriyle samimi ve sağlıklı bir çalışma ortamında üretmeye devam ediyoruz.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.