“PERAKENDE SEKTÖRÜNDE AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ”

Dünyanın kaynakları giderek azalıyor ve iklim krizi etkilerini her geçen gün daha da artırıyor. Enerji maliyetleri yükselirken, konuyla ilgili yasa ve yönetmelikler de sürekli genişliyor. Her kararın, uygulamanın ve stratejinin giderek daha da önem taşıdığı yeni dünya düzeninde sürdürülebilir ürünleri üretmek, seçmek ve dağıtmak en kritik konuların başında geliyor. Büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve mobilite gibi çığır açıcı teknolojilerle desteklenen perakende sektörü dijital dönüşümü yaşadığımız bu çağda, bir yandan daha fazla kitleye ulaşarak rekabete ortak olurken diğer yandan onarım ve bakım maliyetleri, enerji maliyetleriyle yükselen giderlere maruz kalıyor. Satış noktası sistemleri, otomatik envanter yönetimi, akıllı raflar, analitik odaklı satışlar gibi faktörlerle fiziksel alışveriş deneyimini dijitalle harmanlarken aynı zamanda artan maliyetler için de çözüm geliştirmek durumunda kalıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNDE KONTROL SAĞLAMA

Dijital devrimin bir sonucu olarak büyüyen e-ticaretle birlikte önemli değişikliklere maruz kalan sektörlerin en başında gelen perakende, çok kanallı bir strateji yürüterek çevrimiçi ve fiziksel mağazalarını birleştiriyor. Tüm bunların sonucu olarak fiziksel mağazaların enerji tüketimlerini verimli şekilde takip etmeleri gereken sektör şirketleri, mağaza içi operasyonların sürdürülebilirliğini ve uzun ömürlülüğünü artırmak ve etkileyici bir müşteri deneyimi sağlamak için akıllı enerji yönetimiyle süreçleri takip etmek zorunda. Öyle ki Uluslararası Enerji Ajansı, akıllı enerji sistemlerinin büyük ölçekte benimsenmesi durumunda küresel CO2 emisyonlarının yılda 3 milyar ton azaltılabileceğini öngörüyor. Verimli enerji kullanımı sağlamak için akıllı sayaçlar, IoT cihazları ve veri analitiği gibi çeşitli bileşenlerden yararlanan perakendenin elde ettiği faydalar ise enerji çözümleri üreten Energy5 tarafından şu şekilde sıralanıyor:

• Enerji tüketiminin gerçek zamanlı takibi: Bu bilgi, perakendecilerin
herhangi bir enerji israfının tespit etmesine ve
düzeltmesine olanak tanır.
• Otomatik enerji kontrolleri: Bu, ışıkların, HVAC sistemlerinin
ve diğer enerji tüketen cihazların otomatik olarak
ayarlanabileceği ve önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanabileceği
anlamına gelir.
• Azalan enerji faturaları: Akıllı enerji sistemleri, enerji
kullanımını optimize ederek perakendecilerin enerji faturalarını
azaltmalarına yardımcı olur.
• Daha düşük karbon ayak izi: Enerji yönetimi, sera gazı
emisyonlarının azaltılmasında çok önemli bir rol oynar.
• Yenilenebilir enerji entegrasyonu: Bu, perakendecilerin
temiz, yeşil enerjiden yararlanmasına ve geleneksel güç kaynaklarına
bağımlılığı azaltmasına olanak tanır.
• Enerji verimsizliklerinin belirlenmesi: Bu bilgiyle verim verimliliği
artırmak ve maliyetleri azaltmak için hedefli eylemler
gerçekleştirilebilir.
• Hassas yük yönetimi: Aşırı yük durumlarını önler ve enerji
kaynaklarının daha dengeli ve verimli dağılımını sağlar.

ENERJİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ

Şirketler akıllı enerji yönetimine, geçmiş tüketimi, maliyetleri, emisyonları ve diğer verileri inceleyerek performansı artıracak bir temel oluşturarak ve enerji kullanımlarını değerlendirerek başlıyor. Şirketler için dijital dönüşüm süreçlerinde çözümler sunan Happy Minds’ın bir araştırmasında yer alan bilgilere göre şirketlerin akıllı enerji yönetimi planında atması gereken adımlar ise aşağıdaki hamleleri kapsıyor:

• Enerji tüketiminin temel etkenlerini belirlemek ve enerji
tüketimi modeline yol açan süreçleri haritalandırmak.
• Enerji tüketimi veya sızıntı noktalarını belirlemek için
kapsamlı bir enerji denetimi yapmak.
• Cihaz/varlık izleme, enerjiyi optimize etmekle kalmayıp
aynı zamanda ürünün raf ömrünü artıran optimum sıcaklıkları
ve depolama koşullarını sağlamaya yardımcı olur.
• Enerji tüketimini ve kaçağını ölçmek.
• İzleme ve kontrol ile enerji parametrelerinin ölçümü başladıkça,
anormalliklerin izlenmesine yardımcı olacak kuralların
ve uyarıların oluşturulması.
• Veri görselleştirme ve gösterge tabloları ile sektöre göre tüketimin
izlenmesi.
• Sensörler, akıllı HVAC sistemleri, akıllı termostatlar gibi
mağaza içi cihazlardan veri toplamak ve etiketlemek için ağ
geçitleri uygulamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SORUMLULUĞUNU ALMAK

Dünya genelinde perakendeciler için en büyük ve sürekli büyüyen harcama kalemi olarak öne çıkan enerji yönetimi için perakendecilerin enerji tüketimlerini ve ilgili karbon ayak izlerini izlemek, yönetmek ve kontrol etmek için adımlar atması zorunlu hale geldi. Aynı zamanda sürdürülebilirliğe özel ilgi gösteren günümüz tüketicileri için şirketlerin akıllı enerji yönetimini benimsemeleri, marka gelişimlerine de olumlu katkı sağlıyor. Sorumlu bir tutum sergilemek, iklim hedeflerine ulaşmak, enerjinin üretim ve kullanım biçiminde bütünsel bir dönüşüm benimsemek şirketlere pozitif dönüş sağlıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji yönetimi, perakende sektörü için yeni fırsatlar ve iş modelleri de açıyor. Gerçek zamanlı izleme, otomatik kontroller ve gelişmiş analizler sayesinde perakendeciler enerji kullanımlarını optimize ediyor, maliyetleri azaltıyor ve sürdürülebilirliği sağlıyor. Artan enerji kullanımı, şirketleri giderek daha akıllı, bağlantılı ve etkileşimli olmaya teşvik ediyor ve gelecek adına daha fazla sorumluluk almak şirketlerin önceliği haline geliyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.