Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olarak faaliyet gösteriyor. Araştırmalar, ortak çalışmalar ve programları kapsayan üç ayaklı stratejisi ile gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürüten Esas Sosyal’in; “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı”, altıncı yılında 50 gence daha istihdam sağlıyor. Az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen program eğitimli genç işsizliği sorununa ışık tutuyor. 6 yıl boyunca Türkiye genelindeki 46 farklı devlet üniversitesinden katılımcı kabul eden Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, özellikle Anadolu’dan büyük ilgi görüyor. Bu yıl, 21 farklı ilden seçilen katılımcıların %70’i kadınlardan oluşuyor ve %85’i gönüllülük konusunda aktif çalışmalar yürütüyor. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerden mezun olan katılımcıların büyük çoğunluğu hem stajını gerçekleştirmiş hem de üniversite kulüplerinde görev yapmış gençler arasından seçiliyor. 2021 katılımcılarıyla birlikte toplam 200 gencin hayatına dokunarak, öz güvenli, kendinden emin, üretken genç nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Program, kurumsal destekçileri ile birlikte kolektif sosyal fayda yaratmakta. Katılımcıların maaşları, söz konusu programın misyonunu paylaşarak gençlere destek olmak iste- yen kurumlar tarafından karşılanıyor. 2020 yılında 21 kurum- dan oluşan ve sayısı her geçen yıl artan kurumsal destekçiler, gençlere fırsat eşitliği sağlama yolunda el ele vererek, birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne seriyor

Program kapsamında gençlere; STK’ların kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme gibi birimlerinde, 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı iş deneyimi fırsatı sunuluyor. Gençleri istihdama katmanın yanında sivil toplum kuruluşla- rına da nitelikli ve genç iş gücü sağlayan Şevket Sabancı Viz- yonuyla İlk Fırsat mezunları, işverenler tarafından da tercih ediliyor. Bu da istihdam rakamlarına yansıyor. Öyle ki önceki dönemlerde katılımcıların program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise %100 olarak gerçekleşti. Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultu- sunda yetkinliklerin güçlendirilmesine inanan Esas Sosyal, “İlk Fırsat Akademisi” kapsamında katılımcılara 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı sıra, Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı za- manda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği alıyorlar. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan mezun olan gençlerin başarı hikâyeleri ile gururlandıklarını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı konuyla ilgili, “Sevgili babam Şevket Sabancı’nın vizyonu ile başlattığımız programımıza her yıl binlerce başvuru alıyoruz. Bu ilgi bizler için çok kıymetli. Rahmetli babam her zaman başarı için eğitime güvendiğini ve gençlere fırsat vermenin faydasını vurgulardı. Onun izinden giderek gençlere fırsat vermeye devam edeceğiz. Programımızdan mezun olan gençlerle ettiğimiz sohbetler ve aldığımız geri bildirimlerle gelişerek büyümeyi hedefliyoruz. Gençler bizim umudumuz, yarınımız. Gençlere yaptığımız yatırımın, verdiğimiz desteğin hem bugüne hem de geleceğe yön vereceğine inanıyoruz. Pandemi sebebiyle katılımcılarımızla pek fazla yüz yüze gelemesek de duydu- ğum başarı hikâyeleri beni çok duygulandırıyor ve daha iyisini yapmak için yüreklendiriyor. Bu vesileyle programımızın 5. yıl mezunlarına profesyonel hayatlarında başarı dilerken, yeni dö- nem katılımcılarımıza da “Ailemize hoş geldiniz” dedi. Esas Sosyal, “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” ve “Hayır- lı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezun- lar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan güçlü bir ekosistemle, geleceğe yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.