“30 YILDIR BIRLIKTE YOL ALDIĞIMIZ FIRMALARIN GÜVENILIR IŞ ORTAĞI OLMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ”

Tam 30 yıldır ülkemizde şirketlerin ve çalışanların ya- nında yer alan Sodexo, global bir şirket olmakla beraber yerel odağını her zaman başarıyla koruyor. İş dünyasının nabzını tutan şirket, dijital altyapısı, yaygın geniş üye ağı ve güçlü tecrübesiyle tüm dünyada faaliyetlerine yepyeni bir markayla “Pluxee” olarak devam ediyor. Ürünlerini hem deneyim hem de sürdürülebilirlik boyutunda geliştiren şir – ketin değişmeyen hedefi ise yan haklar ve ödüllendirme alanın – daki ürün ve hizmetleriyle her zaman en iyi deneyimi sunmak. Business Türkiye sorularını yanıtlayan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme CEO’su Eda Uluca Özcan, okuyuculara sektörde yarattıkları farklılıkları ve başarılarla geçen 30 yılın hikayesini aktarıyor.

Ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşlarına fayda sağlayan Sodexo, Türkiye’de 30. yılını kutluyor. Ülkemizin önemli kurumlarına ve çalışanlarına hizmet veren bir marka olarak gerek ülke ekonomisine katkı bağlamında gerekse sektöre kattığınız değerler hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Sodexo’nun ülkemizdeki yolculuğu nasıl devam ediyor?

Sodexo olarak 1993 yılında çıktığımız yolculuğumuza yemek kartı sisteminin Türkiye’de kurulmasına önderlik ederek yemek çeki ile başladık. Devam eden süreçte fiziksel yemek kartlarına geçiş yaptık ve çalışan deneyiminin dijitalleşmesiyle birlikte ilk mobil kartı yaratan şirket olarak sektörümüze öncülük ettik. Şimdi ise çalışanların iş ve özel hayatlarına yönelik kişiselleştiril – miş deneyimler sunan, yemek, yol, teşvik ve ödüllendirme, gıda, giyim, sağlık, eğitim, masraf yönetimi gibi tüm ihtiyaçlarına bü – tünleşik olarak her yerde ve her zaman cevap veren, “çalışan deneyimi platformu”na dönüşen bir şirketiz. Her gün 120 binden fazla noktada 30 bin firmanın yaklaşık 1,5 milyon çalışanının yanındayız. İş dünyasının nabzını tutan bir şirket olarak, dijital altyapımızın ve Türkiye’ye yaygın geniş üye ağımızın gücünü çalışanlara fayda sunmak için kullanıyoruz. 30 yıl içerisinde sadece yemek dünyasını değil, çalışan dünyasını da değiştirdik. Sektörü değiştirdik. 30. yılımız itibarıyla bu faaliyetlerimizi artık yepyeni bir markayla gerçekleştirme kararı aldık ve tüm dünya – da faaliyetlerimize Pluxee olarak devam ediyoruz. Pluxee olarak şirketlerin çalışanlarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözüm – ler sunarak, çalışanlarıyla anlamlı bağlar kurmasına ve işveren markalarının güçlenmesine katkıda bulunacağız.

Bugünün şirketleri için en önemli gündem maddelerinden biri olan çalışan bağlılığı ve deneyimi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu bağlamda geliştirdiğiniz hizmetleriniz ve hedefleriniz neler?

En büyük önceliğimiz birlikte çalıştığımız firmaların güvenilir iş ortağı olabilmek. Bu doğrultuda en önemli paydaşlarımız olan müşterilerimiz ve çalışanları için çalışan deneyimini odağımıza alıyor ve yan haklar dünyasını geliştiriyoruz. Yaptığımız birçok araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar, çalışanların kendilerine sağlanan bütçe ile yan haklarını özgürce seçmek ve kolayca kul – lanmak istedikleri ortak paydasında birleşiyor. Biz de yan hak- lar dünyasının dönüşümüne öncülük eden inovatif hizmetimiz FlexoGift’i hayata geçirdik ve cep telefonu üzerinden kullanıla – bilen dijital bir kart sunduk. FlexoGift, dijital, esnek, kolay ve çevre dostu çözümleriyle şirketlerin hayatını kolaylaştırırken, çalışanlara da hayatın her alanındaki ihtiyaçlarına kişiselleşti – rilmiş çözümler sunuyor. Sodexo olarak çalışanların hayatlarına seçme özgürlüğü ve çeşitliliği getirerek onlara en iyi deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz.

30. yılını kutlayan Sodexo’nun geleceğe dair hedeflerini öğ – renebilir miyiz? Son rakamlarla Sodexo’nun dünyada ve Türkiye’de sektördeki yeri nedir?

Dünyanın en büyük işverenlerinden biri olan Sodexo, 422 bin çalışanı ile 53 ülkede günde 100 milyon tüketiciye yaşam kalitesi hizmetleri sunuyor. Dünyada 56, Türkiye’de ise 30 yıldır sağlıklı ve iyi yaşam, takdir, sosyal etkileşim, kişisel gelişim, kolaylık ve verimlilik, fiziki ortam boyutlarında tüm paydaşlarımıza en iyi yaşam kalitesi deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Uçtan uca dijital platform olma vizyonumuz doğrultusunda bütün paydaş – larımıza sağladığımız ürünlerimizi hem deneyim hem de sürdü- rülebilirlik boyutunda geliştirmek üzere çalışıyoruz. Öte yandan çalışan bağlılığı, çalışan deneyiminin dijitalleşmesi, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, cinsiyet ve fırsat eşitliği gibi konular da diğer gündem maddelerimiz arasında yer alacak.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.