Küresel finans piyasalarındaki en iyi politika ve uy gulamaları teşvik etmek amacıyla kurulan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OM FIF), uluslararası düzeyde önemli bir referans noktası ola rak kabul edilen “Gender Balance Index – Cinsiyet Den gesi Endeksi” araştırmasının 2021 sonuçlarını açıkladı. Bu yıl dünyanın öncü bankalarının da dahil edildiği endekste Akbank, bankalar arasında ilk 5’te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi. Eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamalarıyla uluslararası kurum larca tasdik edilen Akbank, bu konulardaki faaliyetlerini önceliklendirerek; Akbanklıların farklı bireysel özelliklere sahip olduğunun bilinciyle hareket ediyor. Akbank’ın cin siyet eşitliğindeki uluslararası başarısı üzerine açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Sürdürülebilirlik iş stratejimizin önemli bir parçası. Bu ko nudaki faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz dört temel de ğer alanından biri olan ‘insan, toplum’, çeşitlilik ve kapsayıcı lık faaliyetlerimizi içeriyor. Bireysel özelliklerden bağımsız, tamamen uzmanlık ve yetkinliklere odaklı süreçler işletiyor, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yaptığımız kapsamlı ölçümlerle uygulamalarımızı değerlendiriyor, iyileştirme gerektiren alanlarda da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Far kındalık oluşturma gayretimizin, taahhütlerimizin ve eşit likçi, kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz.” diyerek aldıkları ödülün herkes için eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı ya ratma vizyonlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.