“EŞİTSİZLİKLERE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN ‘ADINI KOYALIM’ PROJESİYLE YOLA ÇIKTIK”

Öncülük ettiği dönüşüm ve yarattığı değerler ile ülkemizin en büyük istihdam platformu olan Kariyer.net, gücünü toplumsal projelerde farkındalık yaratmak adına kullanıyor. Hem çalışanların hem de işverenlerin değişen ihtiyaçlarına sürdürülebilir ve kalıcı çözümler sunan şirket, iş dünyasındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri öne çıkararak ortadan kaldırmak hedefiyle “Adını Koyalım” projesini hayata geçirdi. Business Türkiye okuyucuları için sorularımızı yanıtlayan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, bu projenin detaylarını ve araştırmadan çıkan sonuçları bize aktarıyor.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu yeteneği, iş arayanların ise hayallerindeki işi bulmasına yardımcı olan Kariyer.net, 8 Mart’ta lansmanını yaptığı “Adını Koyalım” projesiyle bir farkındalık kampanyası başlattı. Öncelikle bu projenin içeriğini, amacını ve hedeflerini sizden dinleyebilir miyiz?

Kariyer.net olarak cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek adına birçok çalışma yaptık. Bu konuda ilk olarak #bitsinbusorular çalışmamızla mülakat aşamasında kadınların karşılaştığı cinsiyetçi sorulara dur demek için farkındalık hareketi başlattık. Bir diğer projemiz #kariyeredevam ile çeşitli nedenlerle kariyerine ara vermek durumunda kalan kadınların yeniden iş hayatına katılabilmesi için YenidenBiz Derneği ile iş birliği yaptık. Bu iş birliği ile donanımlı kadınları iş gücüne yeniden kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Geride bıraktığımız 8 Mart’ta lansmanını yaptığımız “Adını Koyalım” projemiz ile iş dünyasında kadınların karşılaştığı cinsiyete bağlı eşitsizlik durumlarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede hem kullanıcılarımızın katılımıyla yapılan araştırmalar hem de sahip olduğumuz büyük veriyi analiz ederek iş dünyasındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ortaya koymayı hedefliyoruz. Kadınlar iş hayatında da normal yaşantıda olduğu gibi birçok eşitsizlik ile karşılaşıyor. “Mansplaining, gashlighting, only woman in the room, glass ceiling, gender pay gap, gender based bias” gibi kadınların maruz kaldığı eşitsizliklerin İngilizce’de tanımları bulunsa da Türkçe’de bunların bir tanımının olmadığını, bu konulardaki farkındalığın da düşük olduğunu gözlemledik. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın ilk adımının farkına varmak olduğu inancıyla bu eşitsizliklerin “Adını Koyalım” diyerek yola çıktık.

“Adını Koyalım” projesi çerçevesinde yapılan araştırmanın detaylarını ve çıkan sonuçlara dair değerlendirmeleri alabilir miyiz?

Yaptığımız araştırmayla kadın çalışanlara son 2 yılda iş hayatında cinsiyete dayalı eşitsizliklerle ilgili durumlar yaşayıp yaşamadıklarını ve işverenlerin hangi durumlar için destek verdiğini düşündüklerini sorduk. Araştırma sonuçlarına göre kadınların yüzde 58’i erkeklerden daha az maaş aldığını düşünürken, erkeklerin yüzde 80’i buna katılmayıp ”Eşitsizlik yok” diyor. Bu durum aslında farkındalık ihtiyacının ne düzeyde olduğunu somut şekilde gösteriyor. Kadınların maaş noktasındaki bu düşüncesinin doğru olduğunu Kariyer.net verilerinden de görüyoruz. Son 3 ay içerisinde 1,6 milyondan fazla başvuru üzerinden adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz ettik. Buna göre aynı pozisyonlar için kadınların maaş beklentisi, erkeklere kıyasla yüzde 10 daha düşük. Belirli pozisyonlarda makasın daha fazla açıldığını da gözlemleyebiliyoruz. Örneğin, proje yöneticisi kadın adayların ortalama maaş beklentisi, erkek adaylarla kıyaslandığında yüzde 41 daha düşük kalıyor. Deneyim kriterinden baktığımızda ise daha çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Deneyim seviyesi arttıkça kadın adayların maaş beklentisi ile erkeklerin beklentisi arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Örneğin, Ar-Ge mühendisi pozisyonunda 1-3 yıl arası deneyime sahip kadınların beklentisi aynı deneyime sahip erkeklerden yüzde 5 daha az olurken, 15 yılı aşkın deneyime sahip Ar-Ge mühendisi kadın adayların beklentisi, erkek adaylardan yüzde 24 daha düşük kalıyor. Adını Koyalım projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırmanın dikkat çekici çıktılarından bir diğeri ise “Glass Ceiling” kavramına işaret ediyor. 10 kadından 4’ü kariyerinde yükselebilmek için bir erkeğe göre daha fazla çabalaması gerektiğini düşünüyor. Erkeklerin ise yaklaşık yüzde 90’ı buna katılmıyor. Kariyer.net verilerine baktığımızda da kadın adayların bu düşüncesiyle birlikte okuyabileceğimiz bir sonuçla karşılaşıyoruz. Veri analizimiz sonucunda her 10 üst düzey yöneticiden yalnızca 3 tanesinin kadın olduğunu gözlemledik. Bu durum üst kademelerde de cinsiyet eşitliğini sağlamak adına ilerleme kaydetmemiz gerektiğini gösteriyor. Araştırmamızın ve veri analizlerimizin tüm detaylarını görmek için sizi adinikoyalim.com adresini ziyaret etmeye, eşitsizlik durumlarına isim önerisi getirerek eşitsizliklerin adını koymamıza destek olmaya davet ediyoruz.

Proje kapsamında “Adını Koyalım” web sitesine gelen erişim ve iletişimlerinizle ulaştığınız kişi sayısı ne kadar? Bu projeyle ilgili yarattığınız etkiye dair değerlendirmeleriniz neler?

Projemiz henüz çok yeni olmasına rağmen Adını Koyalım web sitesi, yaklaşık 200 bin kişi tarafından ziyaret edilirken 300 bine yakın görüntülenme aldı. Bununla beraber yaklaşık bin isim önerisi paylaşıldı. Kısa sürede ulaştığımız bu rakamlar proje ile hedeflediğimiz sosyal farkındalık için belirli ölçüde yol aldığımızın göstergesi diyebiliriz. İlerleyen süreçte daha fazla kişiye ‘’Adını Koyalım’’ projemizi duyurmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ULAŞMADA 3 ADIM

• En önemli adım, kapsamlı bir toplumsal dönüşüm.Toplumsal cinsiyet rolleri ve önyargılara karşı cinsiyet eşitliğini destekleyen yasal düzenlemelerin yanı sıra kurum içi politikaların ve iş süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor.

• Cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunda eğitimler düzenlemek, farkındalık projeleri hayata geçirmek de toplumu bilinçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Bu tarz çalışmalar sadece cinsiyet değil her tür ayrımcılıkla ilgili farkındalık yaratırken, kadınların iş gücüne katılımını da teşvik ediyor.

• Eşitlik ve çeşitlilik konusunda eğitimler düzenlemenin yanında kapsayıcı ve gelişim odaklı kurum politikaları da son derece önemli. İşe alım süreçlerinde cinsiyete dayalı önyargıları ortadan kaldırmak ve kariyer fırsatlarını herkese eşit şekilde sunmak iş gücü piyasasında cinsiyet eşitliğini sağlamak adına atılması gereken adımlar arasında yer alıyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.