”İŞVEREN MARKASI OLMAK İSTEYEN KURUMLAR İÇİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YARATIYORUZ”

Ülkemizin en büyük kapalı devre ödeme ağına sahip kurumlarından Multinet Up, sektöre kazandırdığı al- ternatif ödeme yöntemleri ve entegre çözümlerle farklı sektörleri birleştiren büyük bir ekosistemi yönetiyor. Ana faaliyetini, işletmelere tasarruflu gider yönetimi hizmeti vermek olarak tanımlayan şirket, aynı zamanda çalışmalarıyla şirketlere operasyonel verimlilik sağlıyor. Teknoloji şirketi “inventiv” ile kurumlara dijital cüzdan, mobil POS ve sadakat programı geliştiren ve siber güvenlik çözümleri üreten Multinet Up’ın 2024 yılı için en önemli hedefi, sunduğu hizmetlerin ve faydanın kapsayıcılığını artırmak. Business Türkiye için sorularımızı yanıtlayan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, ürünlerini oluştu- ran temel stratejileri ve inventiv bünyesinde yürüttükleri projeler hakkında bilgileri aktarıyor.

Multinet Up’ın ekosistemindeki şirketlere sunduğu çözümler, şirketlerin ihtiyaç ve taleplerinin analizi doğrultusunda oluşturuluyor ve yarattığı maliyet avantajı ile gider yönetimi süreçlerini de kolaylaştırıyor. Öncelikle şirketlere yönelik ge- liştirdiğiniz hizmetlerin detaylarını anlatır mısınız? Tasarruf özelinde yarattığınız avantajlar neler?

Aslına bakarsanız Multinet Up’taki ana faaliyetimiz, işletmele- re tasarruflu gider yönetimi hizmeti vermek. Uçtan uca dijital çözümlerimizle şirket çalışanlarının öğle yemeği, akaryakıt ve konaklama gibi masraflarının, çalışan ödüllendirme ve teşvik sistemleri kapsamında yararlandıkları uygulamalara bağlı giderlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Ayrıca, toplu sa- tın alma ve tedarik zincirimiz ile işletmelerin çalışanlarına bağlı olmayan, operasyonel gereksinimlerine dair giderlerinin yöneti- mini de yapıyoruz.
Çalışanlara bağlı giderler tarafında, yemek kartı çözümümüz MultiNet, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümümüz MultiGift, yine kurumsal hediye alanında esnek ve dijital platformumuz MultiFlex, akaryakıt çözümümüz MultiPetrol ve konak- lama çözümüz MultiTravel var. İşletmelerin ilgili alanlardaki vergi muafiyetlerinden yararlanmasını sağlayan tüm bu çözümler aynı zamanda çok ciddi operasyonel verimlilik vadediyor. Çünkü giderlerin muhasebeleştirilmesinden tutun da tedarik ve lojistik süreçlerindeki iş yüküne kadar birçok alanda zaman ve iş gücü tasarrufu sunuyoruz. Ayrıca, geniş tedarikçi ağımız ve kurumsal iş birliklerimiz sayesinde önemli maliyet avantajı oluşturuyoruz. İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilen dijital ürünlerimiz ve hizmet kanallarımız üzerinden sunduğumuz çeşitli özellikler sayesinde kontrol yetkinliği sağlıyoruz. Örneğin, firma yetkilileri, çalışanların yemek kartlarında günlük/haftalık hatta saatlik ayarlamalar yapabiliyor veya akaryakıt kullanımlarında litre limiti belirleyebiliyor, anında ulaşabilecekleri detaylı raporlar ile etkin maaliyet yöne- timi yapabiliyor. Operasyonel giderler tarafında ise 2013’te MultiNet üye iş yeri olan restoranların nakit akış sorunlarına çözüm oluşturmak için geliştirdiği- miz tedarik çözümümüz MultiAvantaj var. Bugün MultiAvantaj’dan hem üye iş yerlerimiz hem de henüz Multinet Up ile çalışmayan işletmeler yararlanabili- yor. MultiAvantaj’ın çatısı altında gıda tedariğinin yanı sıra güvenlik, enerji tasarrufu, araç kiralama, dijital servisler, sigorta çözümleri gibi birçok hizmet yer alıyor. Toplu satın alma gücümüzle ve Türkiye’nin önde gelen tedarikçileriyle geliştirdiğimiz özel iş birlikleri saye- sinde işletmelere uygun fiyatlarla ürün tedariği sağlıyoruz. Özellikle küçük işletmeler için fayda sağlayan bu çözü- mümüz, tasarrufun giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde tıpkı bir KOBİ destek programı gibi işliyor.

Çalışan aidiyetini ve bağlılığını korumak isteyen şirketlere uçtan uca diji- tal hizmetleriyle destek olan Multinet Up çözümlerinin şirket çalışanlarına sağladığı faydalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Özellikle hem çalışanlara hem de şirketlere artı değer yaratan çözümleriniz neler?

Multinet Up olarak çözümlerimizin çalışan bağlılığı ve motivasyonu üzerindeki pozitif etkisinin bilinciyle işlet- melerin ihtiyaçlarını gözettiğimiz kadar çözümlerimizin nihai kullanıcıları olan bireyler için sağladığımız faydayı ve son kullanıcı deneyimini de önemsiyoruz. Güvenli, pratik, yeni nesil ödeme deneyiminden harcama noktalarının yaygın- lığına, dijital kullanım alternatiflerinin çeşitliliğinden kurumsal iş birlikleri ile geliştirdiğimiz indirim kampanyalarına ve çeşitli ayrıcalıklara kadar 360 derece tasarlanmış bir avantaj seti sunuyoruz. Dolayısıyla çalışan deneyimine doğrudan katkıda bulunuyor, işveren mar- kası olmak isteyen kurumlar için ciddi rekabet üstünlüğü yaratıyoruz. Örnek olarak, çalışanlara sağlanan yemek desteğini ele alalım. Günlük yemek desteği, tıpkı ücret dışında sağlanan tüm yan hak uygulamaları gibi çalışanların iş yerinde rahat ve kendilerine değer verildiğini hissetmesi için önemli bir araç. Hatta bu uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu desteğin MultiNet yemek kartı üzerinden verilmesi ise işverenin hayatını kolaylaştırdığı kadar çalışana da birçok avantaj sağlıyor. Yemek desteği iş yeri yemekhanesinde veya anlaşmalı restoranda verildiğinde, her çalışanın beslenme tarzına ve damak tadına uygun bir çözüm bulmak hiç kolay değil. Öte yandan yemek kartı kullanan çalışan, kendisine tanımlanan bakiyeyi istediği restoranda kendi tercih ettiği yemeği yiyebiliyor. Ayrıca, çalışanlar yemek kartını kendilerine sağla- nan ekstra avantaj olarak gördükleri için yemek harcamalarında biraz daha rahat ve esnek hissediyor. Benzer şekilde, şirketlerin çalışan motivasyonunu artır- mak amacıyla bayramlarda, yılbaşında, yıl dönümü ve evlilik gibi özel günlerde başvurdukları kurumsal hediye uygulamaları veya kıdem ödüllendirmeleri, primler ve teşvik uygulamaları için tercih ettiği MultiGift ürünümüz de artı değer yaratıyor. Örneğin, işverenlere yüzde 45’e varan vergi muafiyeti, tedarik ve operasyon süreçlerinin sıfıra inmesi gibi avantajlar sağlarken, çalışanlara, kendilerine tanımlanan bakiyeleri 20 bini aşkın harcama noktasında fiziki kartla veya mobil uygulama ile özgürce kullanabilme imkanı sağlıyoruz.

İş seyahatlerine yönelik konaklama çözümünüz MultiTravel fikri nasıl ortaya çıktı? Mutinet Up’ın akıllı seyahat platformu MultiTravel ile sunduğunuz avantajlar neler?

Türkiye’nin tüm illerinde bin 200’den fazla oteli kapsayan, dijital bir seyahat platformu olan MultiTravel’ı, firma çalışanlarının seyahatlerindeki organi- zasyon ve planlama süreçlerinde karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdik. Bu platformla işlet- melerin seyahat acenteleri ile yürüttükleri geleneksel seyahat planlamalarında gözlemlediğimiz, acil iptal işlemlerinde acenteye ulaşılamaması, konaklama yapılan otelin firma kriterlerine uygun olup olmadığının kontrol edilememesi, muhasebesel yoğunluklar, oteller tarafından acenteler için ayrılan oda sayısının dolması nedeniyle otelde yer olmasına rağmen rezervasyon oluşturamamak gibi birçok problemi ortadan kaldırıyoruz. Her ölçekten şirketin kurumsal seyahat süreçlerinde ve otel satın alımlarında komisyon ücreti olmadan yararlanabildiği MultiTravel, otel fiyat- larının karşılaştırılarak şirketlerin kurumsal seyahat politikalarına en uygun şekilde konaklama tercihlerinin yapılabildiği, web üzerinden ve mobil cihazlardan kolayca kullanabilen bir portal. Bu portalı her şirket kendi belirlediği iş seyahati ve gider yönetimi kurallarına göre kendi portalıymış gibi özelleştirebiliyor. Bütçe planlaması ve firma bazlı politika tanımlamaları yapabiliyor. Benzer şekilde her kurum kendi organizasyon yapısına göre rezervasyonlar için onay akışı tasarlayabiliyor, isterse birden fazla yöneticinin onayına sunulacak şe- kilde çok aşamalı onay mekanizmaları oluşturabiliyor. Portal üzerinden anlık olarak sağladığımız detaylı raporlamalar ile konaklama ve faturalara dair tüm ayrıntılar firma yetkililerinin erişimine sunuluyor. Görünmeyen maliyetleri açığa çıkaran bu raporlar sayesinde şirketler, seyahat bütçelerinde ciddi tasarruflar elde ediyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.