“HAYAT AMACIMIZ, KARİYERİMİZ VE ÖTESİ”

İnsan kaynakları, kurumsal yapıların içinde kendilerini çalışanların refahından, psikolojik değişim ve dönü – şümlerinden, bağlılığından ve mutluluğundan en çok sorumlu tutan birim hiç şüphesiz. Mc Kinsey yakın bir geçmişte yayımladığı bir raporda tam da bu konu üzerinde duruyor. Çalışanların iş ve özel yaşamlarına dair negatif so – nuçların işin kendisine de yansıdığı ölçümleniyor. İş yerinde amacına ulaştığına inanan grup ağırlıklı olarak üst yönetim birimlerindeki çalışanlardan oluşuyor ve bu oran yüzde 85’lere kadar çıkıyor. Çalışanların yollarına devam edebil – meleri için şirketin bir amaç belirlediğine, kendilerinin bu amaca hizmet ettiklerine inanmaları gerekiyor. Hayatın amacını belirlemek konusu kişiden kişiye değişiklik gösterse de kariyerimiz zamanımızın çok büyük kısmını aldığından genellikle ikisini birbirinden ayırmada güçlük çekiyoruz. Değer katma meselesi, kendi hayatına, mesleğine, çalıştığı kuruma ya da bir basamak ötede yaşadığı topluma fayda sağlama gibi motivasyonların farkına varılması çok kıymetli.

“PWC İş Yerinde Amaç Araştırması”na göre çalışanlar için amaç, işinde anlam bulmak, şirkete ve topluma sağladıkları katkıların ortaya çıkması demek. Bu, işin sadece maddi ge – tirilerle değil, aynı zamanda bireyin kişisel değerleri, hedefleri ve tutkuları ile de uyumlu olduğunu düşünmesiyle ilgili. Yani iş yerinde anlam sadece finansal ödüllerden daha fazla – sını içeriyor. Çalışanın kendini ifade etmesi, başkalarına kat – kıda bulunması, iyi liderlik, şeffaflık, iletişim ve çalışanların katılımı gibi faktörler iş yerinde anlamın oluşmasında etkili oluyor. Bu durum kurumların da aynı bilinç seviyesine ula – şarak çalışanlarına destek olma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Çünkü bireysel katkısının fark yarattığına inanan çalışanın mesleki tatmini artıyor ve kendini gerçekleştirmiş hissediyor. Bu da bağlılığı doğrudan etkiliyor.

Peki şirketler, çalışanın iş yerinde daha fazla anlam bulmasına nasıl destek olabilir? Birkaç maddeye birlikte göz atalım:

• Şirketin değerlerini çalışanlarla paylaşmak ve bu değerlere bağlı kalma konusunda vurgu yapmak.
• Çalışanlara şirketin hedefleri, stratejileri ve performansı hakkında şeffaf olmak. Açık iletişim, çalışanların işlerinin yanında genel resmi anlamalarına yardımcı olabilir.
• Çalışanlara, günlük görevlerinin şirketin başarılarına nasıl katkı sağladığını açıklayarak işlerinin anlamını vurgulamak. Ekipteki herkesin rollerinin organizasyonel hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu anlamasına yardımcı olmak.
• Çalışanlara sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak onların kişisel ve mesleki olarak büyümelerine destek olmak.
• Çalışanların fikirlerine değer vermek ve şirket içinde katılımı teşvik eden kültür oluşturmak.
• Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik ederek çalışanların topluma ve dünyaya olumlu etki yapmalarına olanak tanımak.
• İş-yaşam dengesini desteklemek için esnek çalışma koşulları sunmak.
• Başarıları takdir etmek ve ödüllendirilmek.
• İnsan odaklı liderlik anlayışı ile çalışanlarının ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ve onlara destek olmak.
• Çalışanların kişisel ve profesyonel yaşamlarıyla ilgilenmek. Sadece işle ilgili değil, kişisel konulara da zaman ayırmak.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.