Dijitalleşme alanındaki en ilginç dönem olan 2020 yılını geride bıraktık. Yeni dijital alışkanlıklarımız ile 2021 yılı içinde savruluyoruz adeta. De vam eden kısıtlamalara artık alıştık ama bulmaca haline gelen kısıtlama lardaki değişiklikler bizleri epey zor luyor. Aşılama sürecinin bir an önce bitmesini ve eski hayatlarımıza dön meyi umut ediyoruz. Ancak “yeni eski” hayatımızın hiç olmadığı kadar dijital olacağı aşikâr. Yeni dijital alış kanlarımızı bırakmaya niyetimiz yok gibi görünüyor. Tüketim ihtiyaçları mızın anlık giderilmesinin konforu nu başka bir şeye değişir miyiz bile miyorum açıkçası… 2020 yılında milyonlarca insan ilk defa internete bağlandı, mevcut kul lanıcılar yepyeni keşifler yaptı. Tür kiye’de internete erişimi olan vatan daşların sayısı yaklaşık 66 milyona ulaştı. Tüm dünyada yaklaşık yarım milyon, Türkiye’de ise 6 milyon üze rinde “yeni” sosyal medya kullanıcı sı devreye girdi ve böylece dünyada 4.2 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 60 milyon sosyal medya kullanıcı sayısı na ulaşılmış oldu. Ülkemizde sosyal medya kullananların, toplam nüfusa oranı %70’in üzerinde. Bu oran ol dukça dikkat çekici. Kişilerin sahip olduğu ortalama sosyal medya hesa bı sayısında ise dünya ortalamasının üzerindeyiz

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.