Günümüzün değil, geleceğin dünyasına odaklandığımız son yıllarda, hayatımıza şekil veren trendlerin yönelimi de birçok değişkene bağlı olarak ilerliyor. Dijitalleşme, şirketlerde yaşanan dönüşümler, yaşam alanlarımızda farklılaşan alışkanlıklarımız ve giderek sınırların ortadan kalktığı yeni dünya düzeni, bizleri her geçen gün yeni bir uyum sürecinin içine çekiyor. Bireysel düzlemden kamusal alanlara kadar ortaya çıkan yeniliklere adapte olmaya çalışıyor ve bunu doğru yönetebilmek adına yeni yöntemler geliştiriyoruz. Yaşanan dönüşüm sürecinde hem geleceğin olası senaryolarına hem de tüketiciye paralel ilerlemek zorunda kalan şirketler ise sürekli değişim gösteren trendlerin sıkı bir takipçisi haline gelmiş durumda. Sürdürülebilir gelecek, müşteri deneyimleri, yeni nesil teknolojiler, yeni iş modelleri, yeni liderlik anlayışları, değişen ekonomik düzenler, sektörel gelişmeler, artan rekabet ve en önemlisi sürdürülebilir başarı gibi birçok alanda yenilikleri ve artan hızı takip etmek zorunda kalan şirketler, tüm bunları doğru yönetebilmek adına kendi özellerinde yeni metotlar geliştiriyor. Birçok geleneksel yöntem yeni düzenle birlikte yıkıma uğrarken, şirketler de bu yıkımların altında kalmamak adına yepyeni modeller geliştirerek kendilerini adeta yeniden inşa ediyorlar. Söz konusu inşa süreçlerini yaratıcılıkla besleyen, değişime hızla adapte olabilen ve bunu gelişim adına bir fırsat olarak değerlendiren şirketler, sürdürülebilir başarının anahtarını da ellerinde tutuyor. Alışılagelenin ötesindeki hızlı gelişmeler, şirket liderlerine yeni vasıflar eklenmesine neden olurken; her bir lideri de bugüne kadar kullanılan yöntemlerin ötesine geçmeye teşvik ediyor. Gelecek öngörülerinin her zamankinden daha değerli olduğu günümüzde liderler, iç ve dış koşullara cevap verebilecek güçte aksiyonlar alıyor. Oluşturdukları stratejileri, her an değişebilecek senaryolara karşı daha esnek ve daha dinamik yapıda planlayan liderler, geliştirdikleri yöntemlerle hem yeni trendlere uyumluluğu hem de küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin yakın takibini sağlıyor.

LİDERLERİN PERSPEKTİFİNDEN YÖNTEM GELİŞİMİ
• Yenilikleri ve buna yönelik aksiyonları teşvik etmek

Global düzeyde ortaya çıkan yenilikleri takip eden liderler, bunların şirketin yapısına entegresi edilmesi sırasında alınması gereken her türlü aksiyonu teşvik ediyor. Bu anlamda, yaratıcılığın önünü açabilmek adına var olan tüm teknolojik gelişmelere hakim ve farklı fikirlere açık yöntemleri benimseyen liderler, şirket içi ve şirket dışı tüm parametreleri de sıkı bir şekilde takip ediyor

• İş birliğine dayalı bir çalışma kültürü yaratmak

Hızla değişen trendlerin paralelinde doğru hamleleri yakalayabilmek adına ekiplerini de süreçlerine dahil eden liderler, böylece her türlü deneyimden ve vizyondan yararlanma fırsatını da elde etmiş oluyor. Ayrıca çalışan motivasyonunu dinamik tutan bu yaklaşım, potansiyelin ortaya çıkmasına da olanak tanıyor.

• Sürdürülebilirlik odaklı hedefler ve stratejiler oluşturmak

Geleceğin dünyasında var olabilmenin ön koşulu olarak kabul edilen sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek artık tüm şirketler için adeta bir zorunluluk. Bu anlamda, varlıklarını sürdürülebilir kılmak için yeni trendleri ele alan şirketler, tüketicilerin de hızla bu yaklaşımı içeren trendleri benimsemesi sonucu hedef ve stratejilerini bu çerçevede belirliyor

• Dijitali ve yeni nesil teknolojileri doğru kullanmak

Günümüzün olmazsa olmaz kavramı artık dijital. Süreçlerini hızla dijitale entegre eden şirketler rekabette bir adım öne çıkarken; hemen hemen tüm trendlerin merkezinde de yeni nesil teknolojiler yer alıyor. Dijitali ve söz konusu teknolojileri yöntemlerinin bir parçası haline getiren liderler, böylece hızla değişim gösteren dijital trendlerle ilgili de önemli bir güç elde etmiş oluyor.

• Çevik yapıyı benimsemek

Hızlı değişen koşullara karşı aynı hızla aksiyon alabilen liderler, bunu bir yöntem olarak benimsemenin haricinde şirketin kurumsal yapısına da entegre ediyor. Değişimin dinamiği karşısında çevik hamleler geliştiren liderler, şirketlerini de küresel ölçekte bir hızın içine pozitif yönde dahil etmiş oluyor

• İleriye yönelik ölçümler ve analizler yapmak

Şirketlerinin geleceğine yönelen liderler, doğru ölçüm ve analiz metotlarıyla gündemdeki trendleri oldukları gibi, gelişebilecek trendlerin doğasına uygun altyapıyı da öngörülere dayanarak oluşturuyor. Böylelikle yeni iş modelleri geliştirmede bir adım öne geçen şirketler, var olan iş modellerinde de iyileştirmeye giderek trendlere uyumun ötesinde, trend yaratan şirketler haline geliyor.

• Çeşitlilik ve farklılıkları iş süreçlerine dahil etmek

Sınırlar hızla ortadan kalkarken, liderler de tüm ekosistemi içine alan çözümlere yöneliyor. Trendlerin her gün yeniden yazıldığı günümüzde, gelişmelerin dünyadan bağımsız takip edilemeyeceğinin farkındalığıyla, her türlü kültüre açık, eşitlikçi, kapsayıcı ve esnek yöntemlere yönelen liderler, küresel başarıların kilidini de kolaylıkla açıyor

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.