“SAĞLIK TURİZMİ PAZARALAMASINDA REKLAM AJANSLARINA VE SAĞLIK KURULUŞLARINA DÜŞEN GÖREVLER”

Sağlık turizminde başarı için dijital marketingin önemi tartışılamaz, ama bu aşamada sağlık kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor. Sonuç odaklı ve etkili bir çalışmada, dijital ajanslar ve sağlık kuruluşlarının çalışma prensiplerini Projemed Reklam Ajansı kurucuları Aydın Demir ve Erkan Boğa anlatıyor.

Son yıllarda giderek daha sık duymaya başladığımız bir kavram olan sağlık turizmi, ülkemiz için de giderek büyüyen bir gelir kaynağı. Sektörde sözü edilen rakamların yüksekliği, dikkatleri bu alana daha çok çekiyor. Sağlık sektöründe birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık veren Projemed Reklam Ajansı kurucuları Aydın Demir ve Erkan Boğa, dünya genelinde sağlık turizminin hızlı büyüyen bir pazar olduğunu; Türkiye’nin ise bu pazardaki en güçlü aktörlerden biri konumuna geldiğini söylüyor. Bunun doğal sonucu ise Türkiye’nin pastadan aldığı payın gün geçtikçe artması… Peki, pastadan pay almak; sağlık turizmi alanında başarılı bir çalışma yapmak nasıl mümkün? Uzun yıllardır sağlık sektörlerindeki varlıklarını sürdüren ve sahip oldukları deneyimle bu sektörün nabzını tutan Projemed kurucuları Demir ve Boğa, dijital reklam ajanslarıyla işbirliği içinde çalışan sağlık kuruluşlarının, bu alanda çok daha başarılı sonuçlar aldıklarını söylüyor. Sağlık kuruluşlarının kendilerini dijital mecrada doğru şekilde anlatması sonucunda doğru hastayı doğru tedavi ile buluştuklarını dile getiriyorlar.

“Sağlık turizminin her geçen yıl daha da büyüyen bir sektör olacağı çok açık. Bunun için doğru kanallarla çalışılması çok önemli” diyen Erkan Boğa, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Dijital dünyada görünürlüğü artırmak, potansiyel hastalara en doğru ve etkili şekilde ulaşmak, sağlık turizmi sektöründen alınacak payın artmasında büyük role sahip. Dijital dünya bu anlamda son derece belirleyici bir mecra hâline geldi. İsmini duyuran ve gerçekleştirdiği etkin tedavilerle öne çıkan hekimlerimiz ve kliniklerimiz sağlık turizminde bir adım öne çıkıyor. Projemed olarak biz de bu süreçte etkin bir rol üstleniyoruz. Dijital dünyada varlıklarını güçlendirmek, ismini öne çıkarmak isteyen iş ortaklarımızla verimli işbirliklerine imza atıyoruz. Yıllardır edindiğimiz tecrübe, sektörel eğilimleri analiz etmemizin ardındaki en önemli nedenlerden.

” Başarılı bir sağlık turizmi çalışması için reklam ajanslarının tek taraflı çalışmasının yeterli olmadığının altını çizen Aydın Demir ise konuşa şöyle açıklık getiriyor: “Bu, iki açıdan planlanması gereken bir çalışma. Reklam ajansının tek başına varlık göstermesi kesinlikle yeterli olmaz. Her iki kurumun birbiriyle uyumlu çalışması, üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.

” Reklam ajansları, sağlık turizmini geliştirmek için başlıca olarak çeşitli reklam kanallarını kullanarak hastaların sağlık hizmetleri almak için yurt dışına seyahat etmelerini teşvik ediyor. Bu çalışmalar arasında, sosyal medya reklamları, arama motoru reklamları, tv reklamları, gazete ve dergi reklamları gibi çeşitli reklam formatları ve en önemlisi bütünleşik içerik yönetimi gibi özel hizmetler yer alıyor. Detaylarla ilgili sorularımızı Projemed Reklam Ajansı Kurucuları Aydın Demir ve Erkan Boğa, yanıtlıyor.

Sağlık turizmi için reklam ajansının görevleri nelerdir?

Aydın Demir: Öncelikle reklam ajansları, içerik yönetimi kapsamında müşterilerinin dijital kimliklerini oluşturmalı. Web sitesiyle başlayan özgün bir süreç yaratılmalı. Yurt dışından başvuru yapmak isteyen hastalara, kendi dillerinde alacakları hizmetler detaylarıyla verilmeli. Tüm iletişim kanalları doğru, özgün ve zengin içeriklerle yönetilmeli. Bu sayede hastaların gerek sosyal medyada, gerek web sitesinde aradıkları bilgileri, güven duyarak bulmaları sağlanmalı.

Sağlık turizmi konusunda yürüttüğünüz dijital marketing faaliyetleri tam olarak nelerdir?

Aydın Demir: Bunları ana başlıklar halinde şöyle sıralayabilirim.

Hedef kitle ve profil belirleme: Hizmet almak isteyen kişiler, müşteri ve branş özelinde belirlemeli. Ardından dijital marketing sürecinde, kurumun hizmetleri ve öne çıkan özellikleri en iyi şekilde hedef kitleye aktarılmalı. Karşılama, konaklama, uçak bileti, tur, rehberlik, tercümanlık hakkındaki argümanlar özellikle vurgulanmalı.

Etkili bir pazarlama stratejisi oluşturma: Bu çalışma, hedef kitle için çekici bir mesaj oluşturma, kampanyaları kurma, pazarlama kanallarını kullanma ve reklamları yayınlamak için gerekli stratejiyi kurgulama aşamalarından oluşuyor. Ayrıca hedef kitleyi tanımak çok önemli; su sayede reklamın doğru yerde ve doğru zamanda görüntülenmesi sağlanır. Ayrıca hedef kitleye uygun mesajlar kullanmak reklamın etkililiğini artırır. Doğru platformları kullanmak, reklamların istenilen hedef kitleye ulaşmasını hızlandırır. Reklam kreatiflerinin tasarımı, kurallara uygunluğu ve özgünlüğü iyi düşünülmeli. Ayrıca vurgulanmak istenen mesajın kesinlikle net ve anlaşılır olması gerekir.

Medya planlama ve satın alma: Ajans, sağlık turizmi kapsamında hizmet verdiği müşterisine; faydalı olacağına inandığı, medya kanallarını kullanarak bir medya planı oluşturmalı. Çünkü sağlık turizminde sadece reklam kampanyaları düzenleyip potansiyel hedef kitleye ulaşmaya çalışmak yetersiz kalır. Medya planlaması ve satın almalar; çeşitli PR faaliyetleri de bu işin parçası. Bu çalışma, hedef kitle için en etkili medya kanallarını belirleme, kurgularını yapma ve tüm reklam faaliyetlerini belirlenen kanallarda yayınlamak için gerekli yatırımı yönetme çalışması olarak özetlenebilir.

İçerik yönetimi: Bu çalışma, aslında ajanslara düşen görevlerin başında geliyor. Hedef kitleyi tüm iletişim kanallarınıza çekmek için ideal bir çalışmadır. Ne kadar özgün, çekici, merak uyandıran ve bilgilendirici içerikler oluşturursanız, ulaşmak istediğiniz hedef kitlede o kadar güven oluşturursunuz. Dolayısıyla bu prestij sayesinde, sizinle iletişim kurma ve ikna sürecindeki ilk adımı atmalarında önemli bir rol oynarsınız.

Analitik ve raporlama: Ajans, sağlık turizmi konusunda düzenli olarak analitik ve raporlama yapmalı. Buna göre yapılan tüm çalışmaların raporlaması ve bir sonraki adımda neler yapılacağı konuşulmalı. Stratejilerin devamlılığı, verimliliği, bütçeler, satışlar, klinik personellerinin performansları ve taleplerdeki geri bildirimler gibi konular birlikte konuşulmalı. Özellikle de reklamların etkililiğini izleme ve analiz etme; hedef kitle için en etkili olan reklamları belirleme ve yatırımın verimliliğini ölçme gibi konular titizlikle tartışılmalı. Analitik verilerini kullanma, reklamın etkililiğini ölçmek ve stratejiyi geliştirmek için fikir verir. Bu verilerle stratejileri güncellemek, reklamın etkililiğini artırır.

CRM Entegrasyonu: Sağlık turizminde en önemli konulardan bir tanesi de hastalarla yürütülen iletişim süreçleridir. Hastalarla iletişimi her an sıcak tutmak; hastaları cevapsız bırakmamak ve kontrollerini daha iyi sağlayabilmek için sağlık kuruluşlarının CRM programına sahip olması gerekir. Bu çalışma rakiplerinden bir adım önde olmalarını da sağlar. Bu programlar sayesinde kliniğinizi veya acentenizi başarıya ulaştırabilir, yeni hastalarla iletişime geçerek mevcut hastalarınızın da yönetimini aynı anda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca sadece hasta ilişkilerinizin yönetimini değil, data ve personellerinizi de eş zamanlı takip edebilir, yönetebilirsiniz. Bu sayede verimlilik ve karlılık oranınız artar. Tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz ki; iletişim ne kadar güçlü ise o kadar çok başarı getirir.

Sağlık turizminde kalıcı bir başarı için sağlık kurumlarına da görevler düştüğünü söylemiştiniz. Genel olarak nedir bu görevler?

Erkan Boğa: Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi, bu iki taraflı yürütülmesi gereken bir çalışma. Reklam ajansı ve sağlık kurumu birbiriyle tam bir işbirliği içinde olmalı. İçerik yönetimi çalışmalarından tutun da referans hastalarından pazarlama desteği için gerekli tüm argümanların toplanmasına kadar olan sürecin çok iyi yönetilmesi gerekir. Burada asistanlara, klinik veya hastane içerisindeki görevlendirilmiş personele de çok iş düşüyor. Ajansın talep yarattığı hastalarla mümkün olan en yüksek ve sadık iletişim bağının kurulması çok önemli. Ajansın yönettiği tüm iletişim kanallarından gelen taleplerin bu çerçevede karşılanması, dolayısıyla hasta memnuniyeti de en önemli konulardan biri. Çünkü memnun hasta, diğer hastayı getirir; çevresine refere eder ve hedef kitlenin büyümesine katkıda bulunur. Bu bilinen en etkili pazarlama tekniğidir. Sağlık hizmetleri almak isteyen kişiler için uygun seçenekler yaratılması da çok önemli. Karşılaştırılabilir uygun maliyet, hizmetlerdeki çeşitlilik (konaklama, rehber, tur, tercüman, transfer vb.) gibi birtakım farklılıklar kurumu öne çıkarır. Sonuç olarak sağlık turizmi yapmak isteyen kurumun bu kriterlere uygun hizmet veriyor olması gerekir.

Bu kriterleri ana başlıklar halinde açmak gerekirse:

Kaliteli hizmet sunma: Klinikler ve hastaneler, misafirlerine yüksek kaliteli hizmet sunmalı. Bu hizmet, uzman doktor kadrosu, son teknolojik ekipmanlar ve rahat bir hastane ortamı gibi başlıca başlıkları içerir.

Yerel dillerde hizmet verme: Mutlaka yerel dillerde hizmet verilmeli. Bu, misafirlerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini ve alacakları hizmeti daha iyi anlamalarını sağlar.

İletişim ve bilgi hizmetleri: Hastalarla iletişim her aşamada çok güçlü ve sıcak tutmalı; istenilen bilgiyi anında sunmalı. Bu, hastaların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Karşılama, konaklama ve ulaşım hizmetleri: Konaklama ve ulaşım hizmetlerinin vaat edilen şekilde eksiksiz yapılmalı. Bu, kurumun güvenirliliğini artırır.

Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti ön planda tutmalı. Bu, misafirlerin tekrar gelmelerini, hakkınızda olumlu yorumlar yazmalarını ve sizi iyi şekilde refere etmelerini sağlar.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.