“TOPLUMSAL FAYDA YARATMAYI AMAÇLAYAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile birleştiren Esas Sosyal, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlıyor. “Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” mottosunu benimsiyor ve bu alanda genç istihdamında fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak programlar gerçekleştiriyor. Yarattıkları sosyal etkiyi sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esas Sosyal’in STK’lar, kurumsal destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, İK profesyonelleri ve eğitmenlerden oluşan 3 binden fazla kişinin yer aldığı ekosistemi her geçen büyümeye devam ediyor. “Mülakat Odası: Gençlere Fırsat” adıyla bir podcast serisi hayata geçiren ve kamuoyu oluşturarak eğitimli genç işsizliği konusuna parmak basan Esas Sosyal’e dair sorularımızı cevaplayan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Business Türkiye okuyucularına çalışmalarını ve hedeflerini anlatıyor.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal’in kuruluş hikayesini bizimle paylaşır mısınız?

Esas Sosyal’i Esas Holding’in değerlerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek toplumsal fayda yaratmayı amaçlayan bir sosyal yatırım birimi olarak hayata geçirdik. Esas Sosyal olarak “Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” mottosunu benimsiyor, 2015 yılından bu yana sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda odağımızı “gençlik ve istihdam” olarak belirledik. İlk yatırım alanımız olan gençlik ve istihdamı çalışmalarımızın merkezine koyup, genç istihdamında fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” ve “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” programlarını hayata geçirdik. Bu iki programın ardından bu senenin başında, program mezunlarımızı bir arada tutmak, aidiyetlerini artırmak, dayanışmayı güçlendirmek için 3. programımız olarak Mezunlar Programı’nı başlattık

Hayata geçirdiğiniz sosyal yatırım programlarının amacı nedir? Bu programlar gençlere neler katıyor?

İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, iş hayatına katılımında akranlarıyla eşit şartlara sahip olmaları, işe alım süreçlerinde üniversitelerinin bilinirliklerine göre değil kişisel yetkinlikleri ve becerileri üzerinden değerlendirilmeleri için durmadan çalışıyoruz. Bu yıl 7. dönemine başladığımız ”Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı” ile katılımcılarımız 12 ay boyunca sivil toplum kuruluşlarında ilk iş deneyimlerini kazanıyor. İlk Fırsat Akademisi kapsamında aldıkları 250 saatten fazla eğitimle donanımlı bireyler olma yolunda ilerliyorlar. ”Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı”ndan edindiğimiz deneyimler ve aldığımız geri bildirimler sonucunda iş hayatında gençlerin karşılaştıkları dil yetkinliği sorununa da bir çözüm modeli yaratmak istedik. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz ”Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı” ile gençlerin önüne çıkan İngilizce yetkinlik engellerini ortadan kaldırmayı ve istihdam edilebilirliklerini artıran desteklerle onlara daha fazla donanım kazandırmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık anlayışıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında kadının istih- damdaki yerini çok önemsiyor ve hemen her sektörde ka- dın çalışan oranının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ile hem holding faaliyetlerimiz hem de Esas Sosyal programlarımız ile kadınları her daim destekliyoruz. Bugüne kadar programlarımıza katılan gençlerin yüzde 75’inin ka- dınlardan oluşması, kadın istihdamı konusundaki duyarlılı- ğımızı gözler önüne seriyor.

Esas Sosyal olarak günden güne büyüyen bir ekosistemi- niz olduğunu biliyoruz. Ekosisteminize kimler, nasıl katkı sağlıyor?

Yarattığımız sosyal etkiyi sürdürülebilir kılmak bizim için son derece önemli. Gençlere fırsat eşitliği sağlarken, iş dünyasında da eğitimli genç işsizliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kişilerden oluşan Esas Sosyal Ekosistemi olarak adlandırdığımız büyük bir aile kurduk. Eğitimli genç istihdamına çözüm modeli sunarken aynı zamanda eğitim, sanat, kültür, insani yardım, çevre, sürdürülebilirlik gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren STK’lara da nitelikli iş gücü sağlayarak, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. ”Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı” ile 7 yılda toplam 40 farklı STK’ya nitelikli iş gücü sağladık. Ayrıca misyonumuza inanarak 4 yıldır bizi destekleyen, 20 sektörden 40’ın üzerinde kurumsal destekçimiz var. Kısacası STK’lar, kurumsal destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, İK profesyonelleri ve eğitmenlerden oluşan 3.000’den fazla kişinin yer aldığı bu aile ile farklı alanlarda iş birlikleri yaparak gençlerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Ekosistemimiz günden güne kendi döngüsüne sahip bir fayda mekanizmasına da dönüşüyor. Örneğin ”Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı”mıza katılan 350 gencin %31 gibi büyük bir oranı ekosistemimizden geldi. Aynı zamanda 5 kurumsal destekçimizin 46, 5 STK paydaşımızın ise 61 bursiyeri programa dahil oldu. Programlarımızdaki gençleri sürekli takip ediyor ve döngüye dahil olmalarını sağlıyoruz. Gençler, işe girdikleri kurumlarda Esas Sosyal’in misyonundan ve kendilerine kattıklarından bahsederek onları da ekosistemimize dahil ediyor.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.