Geleceğe. Birlikte yaklaşımı, Koç Topluluğu şirketlerinin sektörel farklılıklarını kapsarken, sürdürülebilirlik konusun- daki iyi uygulamaları ve ilerlemeyi de teşvik ediyor.

Calışmalarında, faaliyet gösterdiği ülkeler ve dünya için kalıcı değer üretebilme hedef iyle hareket eden Koç Holding, 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2014’ten bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Koç Holding, “Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı kapsamında birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini buluşturarak sürdürüle- bilirlik alanındaki performansını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. İş, insan, dünya ve toplumsal meselelerini birlikte ele almayı ve iş birlikleri aracılığıyla Koç Topluluğu’nun etki gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen “Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı, Koç Topluluğu şirketlerinin sektörel farklılıklarını kapsarken, sürdürülebilirlik konusundaki iyi uygulamaları ve ilerlemeyi de teşvik ediyor.

“KOÇ TOPLULUĞU OLARAK KRiTiK ROLÜMÜZÜN FARKINDAYIZ” Dünyanın, son 10 yılda artan sosyal eşitsizliklerin karmaşık sonuçları ve iklim krizi ile mücadele ettiğine dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, raporda yer alan değerlendirmesinde “Koronavirüs salgını ile birlikte mücadele edilmesi gereken daha büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldık. Koç Topluluğu olarak ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığımız katkının ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme konusundaki kritik rolümüzün farkındayız. Sağladığımız istihdam, sunduğumuz ürün ve hizmetler ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise raporda yer alan görüşlerinde; “Koç Holding olarak çevresel, sosyal ve yönetimsel (ESG) kriterlerdeki performansımızı artırırken, paydaşlarımızla aramızdaki diyaloğu geliştirerek onların beklentilerini de stratejimize dâhil etmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Ayrıca Çakıroğlu, Finansal risklerin yanında, finansal olmayan riskleri de doğru bir şekilde yönetebilen kurumların pandemi nedeniyle yaşanan krize karşı daha dayanıklı olduğunun altını çizdi. Koç Holding, sürdürülebilirlik meselelerinin çözümünde tüm ekosistemi harekete geçirmesi adına rol model olarak konumlandırılıyor. Her yıl güncellenen raporun hazırlık sürecinde, çevresel ve sosyal konularda 68 yeni gösterge topluluk düzeyinde çalışmalara dâhil edildi. “12’nci Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu” ile 13 şirketin sürdürülebilirlik alanındaki konsolide göstergeleri açıklandı.

Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Türkiye dergisinde bulabilirsiniz.